Brak zaufania do informacji internetowej

Aż 87% użytkowników Internetu, którzy świadomie zapisali się na newslettery internetowe sądzi, że teraz otrzymują spam.

Takich zaskakujących wyników dostarcza badanie przeprowadzone przez ReleMail, serwis monitorujący i certyfikujący pocztę elektroniczną. W sondażu wzięła udział grupa 1000 internautów, którzy deklarowali, ze otrzymują minimum jeden newsletter. Wiąże się to z przekonaniem, że wydawcy newsletterów manipulują uzyskanymi danymi i poza zamawianą pocztą, dosyłają reklamowy spam.

Jak bardzo się mylą internauci pokazuje dalszy ciąg badania ReleMail. Z 1000 przebadanych dostawców newsletterrów 99,7% - według standardów prawnych poszanowania prywatności zawartych w umowach - nie przesyła swoim odbiorcom spamu.

Badacze ostrzegają, że głęboki sceptycyzm dotyczący intencji dostawców treści internetowych może spowodować odwrócenie się internautów od tej formy pozyskiwania informacji, i to ze stratą dla nich samych.

Badanie dowiodło ponadto, że 83% użytkowników Internetu znalazło się w sytuacji, kiedy przed zapisaniem się na newsletter powstrzymała ich nieufność wobec intencji jego dostawcy. Co więcej, 80% twierdzi, że ma złe doświadczenia z próbą wypisania się z listy mailingowej - ich próby, prośby i grożby były po prostu ignorowane.