Brak zaufania w firmie

Tylko około 1/3 z kilkunastu milionów aktywnych zawodowo Polaków w pełni ufa informacjom przekazywanym im przez pracodawców - wynika z badania PBS DGA przeprowadzonego na zlecenie On Board PR.

Według raportu "Czy ufamy pracodawcom?" ponad 60% aktywnych zawodowo Polaków "nie zawsze" ufa wiadomościom na temat zmian w firmie, jakie przekazują im kierownicy lub zarząd. Znacznie wyżej pracownicy oceniają uczciwość swoich firm wobec klientów. 61,2% badanych jest przekonanych, że firmy, w których pracują są uczciwe wobec odbiorców swoich produktów.

Badania potwierdzają, że istnieje zależność między pozycją zajmowaną w firmie a stopniem zaufania do wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa. Na przykład informacje o problemach firmy są w pełni wiarygodne aż dla 65,3% osób zajmujących stanowiska kierownicze. Jednocześnie poziom zaufania do tych informacji w grupie osób deklarujących swoją pozycję jako pracownicy umysłowi wynosi tylko 33,2%.

Według pracowników dużym błędem jest lekceważenie kwestii budowy zaufania i zrozumienia wśród własnych pracowników, uważają, że zarząd powinien traktować ich jako istotnego partnera.

(Agnieszka Szadkowska)