Branża windykacyjna i obrotu wierzytelnościami - jak poruszać się na rynku?

Podmioty działające w szeroko rozumianej branży windykacyjnej są w dużym stopniu nieporównywalne. Od spółek z dużym kapitałem i notowanych na GPW po maleńkie jednoosobowe działalności nakłaniające dłużników do spłaty zadłużenia. Nieporównywalność modeli biznesowych nastręcza także problemów inwestorom zainteresowanym tą stosunkowo odporną na recesję branżą.