Broadband w komórkach podnosi rachunki za energię elektryczną

Firma analityczna ABI Research ostrzega, że udostępnienie użytkownikom telefonii komórkowej usług szerokopasmowego dostępu do Sieci może się źle skończyć dla operatorów GSM. Wysokie przepustowości powodują bowiem znacznie wyższe zapotrzebowanie infrastruktury na energię elektryczną.

Zdaniem specjalistów wzrost opłat za prąd przekroczy "wszelkie akceptowalne poziomy". Dlatego operatorzy już teraz powinni zastanawiać się nad przejściem z tradycyjnego podziału kraju na komórki obsługiwane niemal wyłącznie przez technologię GSM/UMTS, do znacznie szerszego wykorzystania miejskich sieci Wi-Fi i WiMax.

Zgodnie z obliczeniami WiMax zapewnia dwukrotnie większą wydajność, a Wi-Fi - aż pięćdziesięciokrotnie wyższą przy porównywalnych do WCDMA kosztach obsługi. Co więcej: po odpowiedniej konfiguracji, WiMax może obsłużyć jedenastokrotnie większe nasilenie ruchu, a mimo to ciągle być konkurencyjnym do HSDPA.

Według raportu w 2011 roku operatorzy GSM zużyją 124,4 miliardy kilowatogodzin, podczas gdy w 2005 roku wykorzystali zaledwie 42,8 miliarda kWh.


Zobacz również