Brytyjczycy niechętni emeryturom

Przedstawiciele brytyjskiego pokolenia wyżu demograficznego nie chcą przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie organizacji Heyday, zajmującej się generacją urodzoną między 1946 a 1965 rokiem (odpowiednik amerykańskiej American Association of Retired Persons), 58% osób między 50 a 60 rokiem życia nie chce rezygnować z pracy po ukończeniu 65 lat, a 10% w ogóle nie chce przejść na emeryturę.

64% ankietowanych uważa jednocześnie, ze znalezienie nowej pracy 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest praktycznie niemożliwe.

Zdaniem przedstawicieli Heyday, pokolenie wyżu demograficznego zmienia oblicze emerytury i chce móc pracować nadal, choć na swoich własnych warunkach - pracować na część etatu, obrać nowy kierunek kariery czy wrócić na uczelnię. Jednak 24% ankietowanych przyznało, że nie dysponuje odpowiednimi oszczędnościami emerytalnymi.

W ciągu najbliższych 10 lat niemal połowę dorosłej populacji Brytyjczyków stanowić będą osoby po 50 roku życia, a 41% osób nie planuje aktywnie swojej emerytury.

W ubiegłym tygodniu brytyjski rząd ogłosił plan przesunięcia w 2044 roku granicy wieku emerytalnego na 68 lat.