Brytyjczycy żyją ponad stan

Jeden na dziesięciu dorosłych Brytyjczyków, czyli pięć milionów osób, wydaje więcej niż zarabia - wynika z danych serwisu internetowego Uswitch.

Poza tym jedna piąta dorosłych nie jest w stanie gromadzić oszczędności - w ciągu miesiąca wydają całą pensję.

Połowa osób żyjących za kwotę wyższą niż zarabiają radzi sobie dzięki debetom i kartom kredytowym.

W badaniu uczestniczyło 4200 dorosłych Brytyjczyków, przeanalizowano także dane Office for National Statistics dotyczące przychodów i wydatków ludności.

Z badań wynika, że statystyczny konsument miał na koniec miesiąca zwyczajnych wydatków nadwyżkę w portfelu w wysokości 157 GBP. Przeciętne przychody miesięczne Brytyjczyka to 2607 GBP, wydatki na artykuły pierwszej potrzeby - 1229 GBP, inne wydatki - 865 GBP, obsługa kredytów - 356 GBP.

Badanie pokazuje, że w ciągu minionej dekady wydatki na artykuły, które nie są niezbędne, wzrosły aż o 65%, wyprzedzając wzrost zarobków netto (wzrost o 48%) i kosztów życia (wzrost o 43%).

W największym stopniu wzrosły wydatki na turystykę - kwoty przeznaczane przez Brytyjczyków na wakacje wzrosły dwukrotnie od 1997 roku, osiągając poziom 1068 GBP w 2007 roku. Wydatki na inne formy rekreacji oraz na kulturę wzrosły o 76% - do 250 GBP miesięcznie.

Natomiast wydatki przeznaczone na obsługę zadłużenia wzrosły dla przeciętnego Brytyjczyka aż o 104% w ciągu 10 lat, do 356 GBP. Zaś liczba wydanych kart kredytowych wzrosła do 71 milionów z 36 milionów w 1997 roku.