Brytyjskie firmy w szampańskich nastrojach

Jak wynika z badań KPMG, przedstawiciele brytyjskich małych i średnich firm są w najbardziej optymistycznych nastrojach od czterech lat.

Aż 64% przedstawicieli brytyjskich małych i średnich firm optymistycznie postrzega przyszłość biznesu w najbliższym roku. Podobny odsetek uważa, że ich firma ma dobre perspektywy działalności za granicą i jest konkurencyjna lub bardzo konkurencyjna w Europie.

Różowe okulary brytyjskich przedsiębiorców rozciągają się na cały Stary Kontynent - aż 58% uważa, że gospodarczo jest on na fali wznoszącej.