Budowa systemu PL.ID i nowe dowody odsunięte w czasie

MSWiA aż o 1,5 roku przesunęło termin wejścia w życie nowych dowodów osobistych! Powodem jest "przedłużające się postępowanie przetargowe na dostawę blankietów dowodów osobistych" - informuje MSWiA.

Inny unieważniony ostatnio przez MSWiA przetarg:

Nie będzie systemu TETRA na Euro 2012

Powodem jest przedłużający się przetarg, co spowoduje, że Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej tzw. TETRA nie zadziała na mistrzostwa europy w piłce nożnej, które mają się odbyć w Polsce i na Ukrainie. A skoro tak, to przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowili rozszerzyć zakres projektu na całą Polskę i unieważnić dotychczasowy przetarg.

Po raz kolejny Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesuwa wprowadzenie nowych dowodów osobistych z mikroprocesorem. Ostatni obowiązujący termin to był 1 lipca 2011 r. Nowy termin to 1 stycznia 2013 roku! To zapewne opóźni też wykorzystanie podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją. Miał go zawierać chip nowego dowodu osobistego. O możliwości kolejnego przesunięcia terminu wydawania nowych dowodów osobistych informowaliśmy dwa dni temu (6 kwietnia).

Przypomnijmy, w listopadzie 2010 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło przetarg na dostarczenie kart chipowych na potrzeby projektu PL.ID. Zgłosiło się sześć firm, które walczą o jeden z największych kontraktów ostatnich lat. Przetarg ma być wart prawie 400 mln zł.

Firma, która zwycięży w przetargu ma wykonać projekt techniczny nowego dowodu osobistego i dostarczy karty wyposażone w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem. MSWiA chce by nowe dowody miały formę kart dualnych zawierających jeden układ elektroniczny i dwa interfejsy - stykowy i bezstykowy. Ich zaletą jest możliwość wykorzystywania zarówno czytników kart zbliżeniowych, jak i czytników kart stykowych do wykonywania jednej operacji.

Co ciekawe MSWiA ogłosiło przetarg w trybie dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że zamówienie jest tak złożone, że Ministerstwo nie jest w stanie opracować specyfikacji zamówienia ponieważ nie wie, jakie rozwiązania są dostępne na rynku oraz które z nich w sposób optymalny zaspokoją jego potrzeby. Taką formę przetargu ogłasza się najczęściej przy dostawach wysoko specjalistycznego sprzętu, a także przy dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie z góry trudno jest określić podział ryzyk oraz warunki finansowe projektu. Wybór takiego trybu przetargu oznacza, że cena nie będzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minął 8 grudnia br. Oferty złożyło sześć firm. Dwie spółki giełdowe, Sygnity i Wasko, firmy Gildia, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, konsorcjum Consortia, On Track Innovations Ltd., ASEC i Trusted Information Consulting oraz konsorcjum DGT- Allami Nyomda Nyrt - Challange Card Design Plastikkarten, Allami Nyomda Nyrt i Challange Card Design Plastikkarten GmbH.

W związku z tym ze zgłoszonych sześciu firm MSWiA wybierze tych, z którymi będzie prowadziło dialog. Będzie to czas na wymianę poglądów i opinii, wykonawcy będą mieli szansę na przedstawienie swojego punktu widzenia na przedmiot zamówienia, będą występowali w roli specjalistów, którzy mają wskazać, jakie są najlepsze praktyki w dziedzinie objętej zamówieniem. Dopiero po ukończeniu dialogu MSWiA sporządzi dokładny SWIZ a wykonawcy będą mogli złożyć swoje ostateczne oferty.

Przez pierwszy etap przeszły cztery firmy: PWPW, Sygnity, Wasko i Consortia. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ istnieją wątpliwości czy konsorcjum Consortia podała prawdziwe informacje na temat swojego doświadczenia w podobnych projektach. Dopiero 11 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zarzuty stawiane konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Consortia Sp. z o.o. przez jednego z wykonawców nie znajdują potwierdzenia. To na te problemy z przedłużającym się postępowaniem przetargowym wskazuje MSWiA.