Budownictwo bez znaczącej poprawy

Wydawnictwo Murator we współpracy z IBnGR przedstawiło po raz siódmy Listę 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Według autorów - ranking obrazuje kolejny rok regresu w budownictwie.

„Rok 2002 okazał się kolejnym rokiem regresu w budownictwie. Wyniki rankingu są zaskakujące, dwie firmy (Budimex i Exbud Skanska - red.) które od lat rywalizowały ze sobą o palmę pierwszeństwa, w tym roku nie wzięły udziału w rankingu. Żadna z firm, które przystąpiły do rankingu nie osiągnęła w roku 2002 znaczących przychodów finansowych, a spadek wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej nie został powstrzymany. Jedynym optymistycznym akcentem jest awans na wyższe miejsca rankingu firm średniej wielkości, które pomimo kryzysu potrafią zdobywać rynek” – napisali w komentarzu do rankingu Bohdan Wyżnikiewicz i Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Pierwsze miejsce w rankingu Lista 100 zdobył kielecki Mitex. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali: jako Lider Grup Kapitałowych - Grupa Kapitałowa Budimex (nie przesłał danych do rankingu głównego), jako Lider Budownictwa Mieszkaniowego - J.W. Constructions, przedsiębiorstwo o największym zysku - Mitex, o największej zyskowności - Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie, największy pracodawca - Mostostal Siedlce, przedsiębiorstwo o największej dynamice liczby pracowników - Mostostal Kraków Centrum, o największej dynamice zatrudnienia pracowników budowlanych Hochtief Polska, największy eksporter - Trasko-Invest, przedsiębiorstwo o największym udziale eksportu w sprzedaży Polbau, o największej dynamice przychodów ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej - Sowir.

Dane zebrane w dobrowolnych ankietach od przedsiębiorców są analizowane przez ekspertów IBnGR. Kolejność na LIŚCIE 100 oraz w rankingu Liderów Grup Kapitałowych jest ułożona według wartości sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku.

Rok 2002 był drugim z kolei rokiem regresu. W roku 2001 wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w systemie zleceniowym obniżyła się o 11,7%, a w roku 2002 spadek nie został powstrzymany i wyniósł 8,7%. Przedsiębiorstwa na Liście obniżyły swoje przychody z działalności budowlanej o 6,3%, mniej niż cały sektor budowlany. Barierę 100 mln zł przychodów przekroczyło 28 przedsiębiorstw, podczas gdy jeszcze w 2000 r. - udało się to 54 przedsiębiorstwom. W 2002 tylko jedno przedsiębiorstwo z Listy 100 należało w większości do Skarbu Państwa. W 2002 żadna z firm obecnych z rankingu nie osiągnęła znaczących przychodów finansowych, co świadczy o zajmowaniu się przedsiębiorstwa działalnością podstawową.

Największą dynamikę przychodów z produkcji budowlano-montażowej osiągnęła w ub. roku setna w rankingu firma Sowir z Bydgoszczy (wzrost o 223%). W pierwszej dziesiątce najbardziej dynamicznych firm budowlanych znalazły się tylko trzy firmy z pierwszej dziesiątki Listy i pięć firm z drugiej pięćdziesiątki.

Średnia stopa zyskowności netto firm z Listy wyniosła w ub. roku 0,8%, co i tak stanowi lepszy rezultat niż uzyskany rok wcześniej (0,4%). Poprawa wynikać może z nieobecności w rankingu firm deficytowych. W roku 2002 najwyższą zyskowność osiągnęła firma Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków z Krakowa (81. w rankingu głównym). Jak podaje GUS, w roku 2002, 64% przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających ponad 49 osób wykazało zysk netto. Z obecnych na Liście 100 zysk netto wykazało aż 86% firm. Zyski o największej wartości bezwzględnej przypadają największym przedsiębiorstwom. Łączny zysk netto dziesięciu najlepszych pod tym względem firm wyniósł 115,5 mln zł (dla porównania - 133 mln zł w 2001 r. i 294 mln zł dwa lata wcześniej).

Średnia wielkość zatrudnienia wynosi 392 osoby (przed rokiem 471, przed dwoma laty 566 osób), natomiast mediana to 290 osób (w 2001 - 359 osób).Sześć firm zatrudniało w roku 2002 więcej niż 1000 pracowników (przed rokiem 9) a dwanaście - mniej niż 100 pracowników (przed rokiem 7). Łączne zatrudnienie w 100 przedsiębiorstwach z Listy zmniejszyło się średnio o 5% w roku 2002; zmniejszono zatrudnienie w 69 firmach, w 27 firmach zwiększono, a w 4 pozostało ono na niezmienionym poziomie.

Eksport największych polskich przedsiębiorstw budowlanych objętych rankingami był w roku 2002 po raz kolejny niższy niż w roku poprzednim. W eksport zaangażowanych było 36 przedsiębiorstw (przed rokiem - 40).

Struktura odbiorców produkcji budowlanej w roku 2002 zmieniła się nieznacznie. Najważniejszym klientem jest sektor krajowych przedsiębiorstw prywatnych, którego udział od 1999 do 2002 wzrósł z 29,2% do 40,3%. Na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa państwowe. Przedsiębiorstwa zagraniczne stanowiły 9,3% (16,7 procent rok wcześniej).


Zobacz również