Budowniczy dołączył

Gdy do systemów Delphi 6 i Kylix 2 dołączył C++Builder 6, okazało się, że te trzy produkty są podobnie zaawansowane i do budowy wydajnych aplikacji biznesowych wszystkie wykorzystują najnowocześniejsze technologie programistyczne.

Gdy do systemów Delphi 6 i Kylix 2 dołączył C++Builder 6, okazało się, że te trzy produkty są podobnie zaawansowane i do budowy wydajnych aplikacji biznesowych wszystkie wykorzystują najnowocześniejsze technologie programistyczne.

Uporządkowany i sprawdzony w praktyce, klasyczny interfejs użytkownika systemu programistycznego Borland C++ Builder 6.

Uporządkowany i sprawdzony w praktyce, klasyczny interfejs użytkownika systemu programistycznego Borland C++ Builder 6.

Od początku istnienia systemów programistycznych typu RAD firmy Borland, środowiskiem rozwijanym zawsze w pierwszej kolejności był system Delphi. Dopiero później pojawiała się odpowiadająca mu funkcjonalnie wersja C++Buildera. Niedawno, gdy do tandemu dołączył Kylix (odpowiednik Delphi do systemu Linux), C++Builder znowu pozostał w tyle. Teraz jednak C++Builder 6 został rozbudowany o wszystkie te elementy, którymi już od pewnego czasu cieszą się użytkownicy systemów Delphi 6 i Kylix 2. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

C++Builder 6 wyposażony został w narzędzie BizSnap, które stanowi platformę rozwojową do tworzenia warstwy biznesowej aplikacji w modelu trójwarstwowym. Głównym jego zastosowaniem jest budowa komponentów zgodnych ze standardem Web Services. Technologia Web Services, obecnie bardzo szybko się rozwijająca, wydaje się przyszłością systemów informatycznych wykorzystywanych w biznesie, ponieważ definiuje jednolity sposób komunikacji aplikacji klienta z komponentami usługowymi zgromadzonymi na serwerze aplikacji.

Web Services stanowią element wielowarstwowego modelu tworzenia aplikacji, a konkretnie realizują jego warstwę pośredniczącą. BizSnap pozwala budować zarówno komponenty, które oferują swoje usługi innym komponentom i/lub aplikacjom, jak same aplikacje, które z tych komponentów korzystają. W technologii Web Services protokołem zapewniającym dostęp do zdalnych obiektów jest SOAP, a dane przesyłane są w formacie XML. Natomiast do jednolitego opisu dostępnych usług wykorzystuje się WSDL. A ponieważ wszystkie te standardy korzystają z protokołu HTTP, zatem usługi Web Services dostępne są wszędzie tam, gdzie "jest Internet".

Jednak największym chyba osiągnięciem Web Services jest integracja systemów informatycznych różnych przedsiębiorstw (koncepcja B2B, czyli business to business), a także połączenie systemu informatycznego klienta i dostawcy. A wszystko to w celu zwiększenia produktywności i wydajności, a także rozłożenia zadania utrzymywania systemu na kilka firm.

Kolejne narzędzie, WebSnap, zapewnia wszystko, czego potrzebuje użytkownik do zbudowania aplikacji oferujących swoje usługi poprzez !WWW. Dostarcza komponenty do prezentacji danych (XML Tree, XSL Tree), narzędzia do automatycznego generowania zawartości stron (Page Producer), składniki dokonujące przekształceń XSL na danych zapisanych w XML oraz gotowe elementy wizualne sterowane za pomocą skryptów. WebSnap zapewnia też budowanym aplikacjom współpracę z serwerem !WWW poprzez standardy NSAPI, ISAPI, CGI oraz WinCGI.

DataSnap odpowiada za komunikację z bazami danych. Zapewnia dostęp do odległych systemów RDBMS zwykłym aplikacjom jednostanowiskowym, komponentom warstwy usługowej zbudowanym w technologii Web Services oraz klientom korzystającym z danych poprzez !WWW. Do komunikacji wykorzystuje wspomniane wcześniej SOAP/XML, ale także protokól HTTP lub niskopoziomowy TCP/IP, albo korzysta z usług systemu CORBA, który zapewnia zdalny dostęp do obiektów w środowisku rozproszonym. Dostęp do danych może być realizowany za pomocą sterowników dbGo do ADO, BDE, IBX czy dbExpress, współpracujących z bazami IBM DB2, Informix, Oracle, Sybase, MS SQL Server, MS Access, InterBase i MySQL.

Jeszcze jedna duża zmiana w C++Builder 6 to wprowadzenie niezależnej od platformy biblioteki CLX obok dotychczasowej stosowanej biblioteki VCL. W jej skład wchodzą podstawowe klasy i komponenty zawarte w Base CLX, kontrolki, dialogi i inne elementy wizualne w VisualCLX, DataCLX, czyli komponenty współpracujące ze źródłami danych, oraz NetCLX, komunikujące się z serwerami Apache, MS IIS oraz Netscape Web Server.

Producent Borland Software Corporation, www.borland.com

Informacje BSC Polska, www.borland.pl

tel. (22) 8641465

e-mail: info@borland.pl

Cena C++Builder 6 Personal - 69 USD, C++Builder 6 Professional - 999 USD (Upgrade z C++Builder 5 Professional - 399 USD), C++Builder 6 Enterprise - 2999 USD (Upgrade z C++Builder 5 Enterprise - 1899 USD)