Budulce innowacyjności

Z czego składa się innowacyjność przedsiębiorstwa? Było to wiodące pytanie podczas listopadowego śniadania z człowiekiem z okładki. Bohaterem spotkania był Henryk Orfinger, prezes zarządu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA w Piasecznie. Gościem specjalnym była dr Regina Jeziórska z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie

Z czego składa się innowacyjność przedsiębiorstwa? Było to wiodące pytanie podczas listopadowego śniadania z człowiekiem z okładki. Bohaterem spotkania był Henryk Orfinger, prezes zarządu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA w Piasecznie. Gościem specjalnym była dr Regina Jeziórska z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie

Rodzime doświadczenia w budowaniu siły konkurencyjnej na fundamentach innowacyjności są ważne, dlatego że niewiele jeszcze przedsiębiorstw polskich skłonnych jest wykorzystywać tę wielką szansę. Spośród nich większość uczy się dopiero, jak zarządzać procesem innowacyjnym, często poruszając się po omacku. Spotkanie listopadowe było więc okazją do poznania historii nawarstwiania się praktyk i elementów kultury korporacyjnej, które doprowadziły do ukształtowania się przedsiębiorstwa znanego z nowatorstwa.

Firma powstała w 1982 r., gdy w kraju dobiegał końca stan wojenny i trudno było o optymizm. Trudno również było mówić o systematycznym podejściu do konkurowania w oparciu o nowe produkty, gdyż nawet samo słowo "zarządzanie" brzmiało w tamtych latach egzotycznie. O sukcesie decydowało wyczucie rynku i biznesu oraz harmonijny podział zadań. Jednakże od początku kształtował się w firmie etos pracy najlepszej, jaka jest możliwa, oraz poszukiwanie sposobów na bycie innym niż konkurencja. Początkowo były to drobne innowacje np. w dziedzinie opakowań, następnie coraz więcej nowości produktowych. Doświadczenie pokazywało, że nowości są ważne, ale ważniejsze jest to, co się dzieje wokół nich: marketing, badania, kontroling kosztów.

Budulce innowacyjności

Produkt i produkcja nie traciły znaczenia z upływem czasu, ale stawały się elementami większej całości, szerszej koncepcji biznesu. W dorobku firmy znajdowało się nie tylko coraz więcej produktów-hitów, ale także sieć instytutów kosmetycznych, hotel, rozległa i stabilna sieć dystrybucji. Działalność firmy rozszerza się i różnicuje się coraz bardziej, ale płaska struktura organizacyjna umożliwia zachowanie wysokiej elastyczności i sprawności.

Decyzja o przejściu od rutynowych w istocie badań technologicznych do badań stosowanych rodziła się długo, prawie 5 lat. Utworzenie Centrum Badawczego Dr Irena Eris okazało się nietrudne i niekosztowne, a firma oprócz nowych opracowań otrzymuje z niego nową wiedzę. Już od dłuższego czasu nie angażuje się zewnętrznych firm do prowadzenia szkoleń, lecz korzysta z własnych zasobów kadrowych. W kulturze korporacyjnej pojawiają się nowe elementy: wymiana wiedzy pomiędzy ludźmi z różnych działów i wspólne rozwiązywanie problemów. Aktywność twórcza firmy jako całości nabiera coraz większego znaczenia, więc zarząd przykłada dużą wagę do stymulowania jej. Organizuje się zespoły tematyczne i imprezy integracyjne, a wszystko to zmierza do tego, aby ludzie czuli, że są ważni dla przedsiębiorstwa, aby nie byli bierni. "Ważna jest dusza przedsiębiorstwa oraz przekonanie, że prawdziwa innowacja to nowość podnosząca jakość życia człowieka" - podsumował prezes Orfinger.

Rozwijanie działalności naukowej powoduje także zmianę usytuowania firmy w międzynarodowym podziale pracy. Opracowania wykonywane w Centrum Badawczym są postrzegane jako oryginalne, więc rozwija się także współpraca z zagranicznymi instytutami.