Budżet skrytykowany

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił budżet unijny za rok 2003. Skrytykował 5,5 mld euro nadwyżki oraz 104 mld zaległości w płatnościach.

Trybunał Obrachunkowy, który jest odpowiedzialny za kontrolę unijnego budżetu, opublikował "Sprawozdanie roczne za rok 2003".

Nadwyżka budżetowa powstała w wyniku przeszacowania budżetu oraz zbyt optymistycznego planowania wydatków, których później nie udało się uruchomić. Jednak w poprzednich latach nadwyżki były znacznie wyższe, w 2001 roku nawet trzykrotnie.

Trybunał podkreślił również, że Komisja Europejska powinna wypracować sobie politykę zapobiegającą narastaniu zaległości w płatnościach oraz wdrożyć system rejestrowania zaległości.

W sprawozdaniu najwięcej uwag dotyczyło realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, działania w ramach programu strukturalnego oraz programów przedakcesyjnych.


Zobacz również