Bugbear dogania Kleza

Robak pocztowy Bugbear zastąpił jedną z odmian osławionego Kleza na pierwszym miejscu listy najszybciej rozprzestrzeniających się wirusów i robaków komputerowych. Tylko w ciągu jednego dnia firma MessageLabs zarejestrowała ponad 20 tys. zainfekowanych nim wiadomości pocztowych.

O pojawieniu się robaka informowaliśmy kilka dni temu (http://www.pcworld.pl/news/news.asp?id=45352 ). Zaraz po wykryciu pierwszych kopii, Symantec oszacował go na "3" (w pięciostopniowej "skali zagrożenia") - wczoraj przedstawiciele firmy poinformowali o podniesieniu tej wartości do 4.

Swego czasu równie aktywny był robak Klez.H, jednak od kilku tygodni liczba zainfekowanych przez niego wiadomości systematycznie maleje. Z dnia na dzień coraz aktywniejszy jest za to Bugbear. Eskperci podkreślają, iż mimo podobieństw pomiędzy robakami, Bugbear jest znacznie niebezpieczniejszy - potrafi bowiem wykradać z komputera ważne dane (np. hasła czy numery kart kredytowych).