C# w Delphi

Nowa wersja Delphi to kolejny krok firmy Borland w kierunku unifikacji środowisk programistycznych.

Najważniejsza zmiana w Delphi 2005 to zintegrowanie w jednym środowisku języków Delphi oraz C#, co nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, jeśli wziąć pod uwagę, że pod nazwą Borland C#Builder, ukrywał się Borland Developer Studio 1.0, a Delphi 2005 to wersja 2.0 tego narzędzia.

Graficzny interfejs użytkownika Delphi 2005 faktycznie robi wrażenie. Zastosowane nowe rozwiązania (dokowanie okien, grupowanie zbliżonych elementów w zakładki, rozwijane listy i grupy) sprawiają, że wygoda i wydajność pracy powinna być w nowym narzędziu znacznie wyższa. Wśród najważniejszych cech nowego Delphi wymienić należy:

Refactoring, zwany "ekstrakcją metod". Pod tym ogólnym określeniem kryje się grupa narzędzi ułatwiających "porządkowanie" kodu. Kilkoma kliknięciami możemy z dowolnego fragmentu kodu utworzyć osobną procedurę, a Delphi 2005 samo zadba o aktualizację wszystkich odwołań do tej nowej funkcji.

Help Insights to znacznie rozbudowany mechanizm pomocy kontekstowej. Po zatrzymaniu wskaźnika myszy na niemalże dowolnym elemencie, uzyskujemy rozbudowaną pomoc na jego temat, wraz z odnośnikami do innych treści.

SyncEdit - umożliwia jednoczesną zamianę wszystkich wystąpień danego symbolu w obrębie kodu.

Error Insights - podkreślanie w czasie rzeczywistym (zupełnie jak przy edycji tekstów) fragmentów kodu, które zawierają błędy.

Ponadto otrzymujemy narzędzie History Manager, które umożliwia śledzenie zmian wprowadzonych do wszystkich elementów składowych projektu oraz zapisywanie nie jednej, a wielu kopii archiwalnych (backup), każda z kolejno wprowadzanymi zmianami. Wyższe edycje Delphi jak zwykle oferują ściślejszą współpracę kodu i modelu. Tak jest i w Delphi 2005, które będzie nie tylko generować kod na podstawie modelu UML, ale również na podstawie struktury bazy danych.

Uzupełnieniem pakietu jest zestaw programów zewnętrznych, w tym, ComponentOne, Optimizeit for .NET, Interbase 7.5 oraz zintegrowane w IDE narzędzia: Borland StarTeam, czy inne elementy ALM.

Cena: wersja Architect: 3500 USD, wersja Enterprise: 2500 USD

wersja Professional: 999 USD.

Więcej http://www.borland.pl


Zobacz również