CASE mówi o recesji

Eksperci z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE twierdzą, że Polska znalazła się w recesji w I kw. 2009 roku.

Wg CASE, PKB w I kw. br. spadło o 1,3% w skali roku, a w II kw. spadnie o 0,5%.

Podaż spadła w ujęciu kwartalnym i rocznym. Kredyt dla gospodarki realnej praktycznie zamarł w I kw. br., wiele firm zrezygnowało z kredytu inwestycyjnego.

Zmalał popyt, nastąpił spadek inwestycji w środki trwałe, a firmy starają się jak najszybciej pozbywać nadmiernych zapasów.

Według prognoz CASE, PKB zacznie rosnąć dopiero w III kw. br., od IV kwartału dynamika wzrostu będzie przyspieszała.

Konsumpcja nadal będzie filarem wzrostu gospodarczego, mimo osłabienia. Wpłynie na to obniżka podatków od osób fizycznych, rekompensacie dla emerytów oraz podwyżkom płac. W roku 2010 do przyspieszenia tempa wzrostu będą prowadziły inwestycje publiczne i eksport. Wg ekspertów CASE wkład eksportu netto będzie dodatni. W II połowie przyszłego roku może zacząć się ożywienie w inwestycjach prywatnych.

W I kw. br. wyraźnie pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Zatrudnienie obniżyło się nieznacznie w skali rok do roku, najbardziej w sektorze przetwórstwa przemysłowego - tam też wzrost bezrobocia jest największy. W 2009 r. zatrudnienie wg badania aktywności ekonomicznej ludności może obniżyć się o 1,3% (w sektorze przedsiębiorstw o 3,6%). Stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie na koniec roku do 12,8%, a bezrobocia do 9%, natomiast w 2010 jeszcze wyżej, ponieważ bezrobocie jest opóźnionym wskaźnikiem koniunktury.

Spada dynamika płac. Przeciętna płaca w 2009 roku wzrośnie o 4-5%, co będzie oznaczało 2-proc. wzrost płacy realnej. W 2010 r. po początkowym obniżeniu się dynamiki powinno nastąpić jej odbicie w górę - czytamy w raporcie CASE.

Spadek inflacji w Polsce jest bardzo powolny w porównaniu z innymi krajami OECD. W IV kw. 2008 r. inflacja wyniosła 3,7% rok do roku , a w I kw. br. 3,2%. Ceny energii wzrosły najszybciej od 10 lat.

Kasowy deficyt kasowy może wg ekspertów CASE urosnąć do 41 mld zł lub 3,1% PKB. Deficyt sektora finansów publicznych może przekroczyć 5-6% PKB.

Główny Urząd Statystyczny ogłosi dane dotyczące PKB w piątek.