CD na CD? Wolno! CD na MP3? Nie wolno!

Władze Norwegii zaproponowały nowelizację tamtejszego prawa autorskiego, w myśl której zabronione byłoby kopiowanie muzycznej zawartości płyty CD do pamięci odtwarzacza MP3. Co ciekawe, norweski rząd nie widzi nic złego w wykonywaniu duplikatów samych nośników CD lub DVD.

Propozycja nowelizacji ustawy o prawie autorskim zakładałaby nałożenie kar finansowych oraz maksymalnie 3 lat więzienia dla osoby, która pogwałci prawo autorskie i dopuści się w ten sposób aktu piractwa.

Według nowego prawa, łamanie zabezpieczeń płyt CD oraz DVD, a także udostępnianie do tego odpowiedniego oprogramowania byłoby uważane za nielegalne. Co ciekawe, nadal legalne pozostawałoby skopiowanie na osobisty użytek nośnika CD i DVD, nawet jeśli oznaczałoby to złamanie zabezpieczeń. Jedyny warunek dopuszczający takie działanie, to fakt wykonania kopii na nośnik tego samego typu.

Opinie odnośnie proponowanej nowelizacji są podzielone. Gisle Hannemyr z departamentu informatycznego uniwersytetu w Oslo uważa, iż nowelizacja jest niejasna i jeśli zostanie przyjęta przez parlament, Norwegia stanie się narodem przodującym w łamaniu prawa. Z drugiej strony pojawiają się również słowa pochwały ze strony przedstawicieli przemysłu muzycznego - organizacji ICT-Norway. Postrzegają oni rządową inicjatywę, wręcz jako unikalną w całej Europie.

Norweski parlament ma się zająć rozpatrzeniem nowelizacji w wiosennej sesji. Jeśli zostanie ona pomyślnie rozpatrzona, wejdzie w życie najwcześniej od 1 lipca 2005 roku.


Zobacz również