CERN przygotowuje największą siatkę obliczeniową na świecie

Naukowcy z CERN (ośrodek badawczy Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire w Genewie) ogłosili, że pracują nad olbrzymią siatką obliczeniową, która będzie obejmować swym zasięgiem ponad 100 ośrodków obliczeniowych zlokalizowanych w 31 krajach. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, będzie to największa siatka obliczeniowa (grid) na świecie.

Siatka będzie przetwarzać dane generowane przez akcelerator. Urządzenie rozpędza wiązki protonów do olbrzymiej szybkości (bliskiej prędkości światła). Protony (kierowane na siebie z dwóch różnych kierunków przy użyciu potężnych magnesów LHC; patrz zdjęcie obok) zderzają się, a specjalne czujniki rejestrują dane. O wielkości urządzenia niech świadczy fakt, że w skład akceleratora wchodzi 1200 głównych magnesów (nie licząc mniejszych), a każdy z nich ma 15 metrów długości i waży 35 ton.

Ocenia się, że w ciągu jednego roku stanowisko badawcze będzie generować ok. 15 TB danych, które trzeba przetworzyć. W skład siatki będą wchodzić ośrodki obliczeniowe zlokalizowane w większości w uniwersytetach (nie tylko europejskich, ale i w Japonii czy w Kanadzie) oraz z centrach obliczeniowych firmy Hewlett-Packard. Po zsumowaniu, wszystkie ośrodki będą dysponować 10 tysiącami procesorów i setkami mln gigabajtów pamięci masowej (dyskowej i taśmowej).

Większość informacji będzie gromadzonych w bazach danych Oracle. CERN zaprojektował siatkę w oparciu o technologię Globus Toolkit (Globus Alliance), wzbogacając rozwiązanie o oprogramowanie zaprojektowane przez University of Wisconsin (projekt Condor) i narzędzia opracowane we Włoszech w ramach projektu Unii Europejskiej noszącego nazwę DataGrid. Siatka jest już w części gotowa i testowana. Jest to jednak początek projektu i dostępna obecnie siatka oferuje tylko 5% docelowej mocy obliczeniowej.


Zobacz również