CFO - nowy magazyn dla finansistów

Wydawnictwo International Data Group Poland SA przedstawia pierwszy numer dwumiesięcznika dla finansistów - CFO. Nowy magazyn jest skierowany do osób, które podejmują strategiczne dla finansów firmy decyzje: do dyrektorów finansowych w randze członków zarządu, głównych ekonomistów w przedsiębiorstwach, szefów biur rachunkowych i centrów świadczących usługi finansowe, audytorów, konsultantów i in. Tytuł nowego magazynu to skrót od angielskiej nazwy dyrektora finansowego "Chief Financial Officer".

Wiosenny termin inauguracji CFO w Europie Środkowej wiąże się z majowym terminem rozszerzenia Unii Europejskiej. Termin ten ma nie tylko symboliczne, lecz także praktyczne znaczenie. Otwiera nowy okres w życiu przedsiębiorstw oraz w karierze menedżerów. Wzrośnie zapotrzebowanie na nową wiedzę, a także na działanie menedżerów oparte na wartościach i najwyższych kompetencjach. CFO będzie przyczyniać się do zaspokojenia tych potrzeb. Jego misją jest wspieranie rozwoju i awansu zawodowego dyrektorów finansowych oraz przyczynianie się do rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej środowiska finansowego, które kieruje się zasadami uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności, podnosi swoje kwalifikacje merytoryczne i jest zdolne do działania w warunkach globalnej gospodarki. W wypełnianiu swojej misji CFO będzie współpracować z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Iwona D. Bartczak - redaktor naczelny CFO i CXO - zaprosiła do publikowania w nowym magazynie wybitnych autorów z kraju i zagranicy, m.in. Olgierda Bagniewskiego, Toma Davenporta, Michaela Schrage.

Dwumiesięcznik CFO jest wydawany razem z CXO Magazynem Kadry Zarządzającej skierowanym do kadry menedżerskiej i właścicieli przedsiębiorstw. Decydując się na wydawanie obydwu tytułów razem, wydawnictwo International Data Group Poland SA chce jak najlepiej służyć czytelnikom, którzy poszukują strategicznej wiedzy w obszarze finansów, ekonomii, zarządzania, zastosowania technologii IT i trendów globalnych.

Równolegle rusza serwis internetowy nowego tytułu:http://www.cfo.cxo.pl .