CFO z firm technologicznych w dobie spowolnienia

CFO w sektorze high-tech powinni nauczyć się sześciu zasad, aby pomóc swoim firmom radzić sobie na bardziej dojrzałym rynku.

CFO w sektorze high-tech powinni nauczyć się sześciu zasad, aby pomóc swoim firmom radzić sobie na bardziej dojrzałym rynku.

W ciągu ostatnich lat przemysł technologiczny zmienił się radykalnie, zmieniły się też wymagania stawiane szefom finansowym przedsiębiorstw z tej branży. Niektórzy podczas boomu byli prawdziwymi strategami, inni zajmowali się fuzjami, inni ograniczali się do przyjmowania roli kontrolerów. W okresie wolniejszego wzrostu, CFO sektora high-tech muszą zwiększyć swój zakres obowiązków, zacząć przywiązywać większą wagę do czynników, które wprowadzają wartość do dojrzałych firm, takich jak mierzenie i poprawianie produktywności.

Badania przeprowadzone przez McKinseya, wśród 38 CFO pozwoliły sformułować 6 podstawowych zadań stojących przed współczesnymi dyrektorami finansowymi firm technologicznych.

Pierwsze to działać tak, aby wspomagać obowiązujący w firmie model biznesu. CFO powinien rozumieć firmowy plan zarabiania pieniędzy lepiej niż ktokolwiek inny. Powinien z pozostałymi przedstawicielami kadry kierowniczej dyskutować na temat kierunku rozwoju przedsiębiorstwa.

Drugie zadanie to wyznaczanie priorytetów inicjatyw. Zespoły kierownicze często mają problem z nadmiarem pomysłów, inicjatyw. CFO może, wykorzystując informacje z rynków kapitałowych, w pragmatyczny i niezależny sposób wyznaczyć wśród nich inicjatywy priorytetowe.

Trzecim zadaniem jest zapewnienie mierzalności poszczególnych czynników w firmie oraz umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o fakty. Firmy walczą o pozyskiwanie konkretnych i wiarygodnych danych, zwłaszcza firmy, które rozwijały się tak szybko, jak to miało miejsce w sektorze technologicznym.

Kolejnym punktem na obowiązkowej liście nowoczesnego CFO jest efektywne przekonwertowanie przychodu operacyjnego w przepływ gotówki.

Piątym zadaniem jest zrozumienie inwestorów i odpowiednia komunikacja z nimi. Dobra komunikacja z inwestorami, umiejętność przedstawienia im obrazu firmy jest bardzo istotna dla firm technologicznych, które często zmieniają swój model biznesowy i oferują inwestorom nowe, długoterminowe perspektywy. CFO powinien przeanalizować potrzeby inwestorów i umieć stworzyć dla nich raporty dotyczące kwestii, które naprawdę ich interesują i potrafią przekonać do inwestowania.

Ostatnim zadaniem, które było wymieniane przez uczestników ankiety, jest reprezentowanie interesów udziałowców - dotyczy to głównie aspektów księgowych, pilnowania przejrzystości w firmie.

Na podstawie McKinsey Quarterly: "Will high-tech CFOs adapt to slower growth", Bertil E. Chappuis, Kevin A. Frick, Paul J. Roche.