CH-DVD - czyli HD DVD "made in China"

Chińskie konsorcjum China High Definition DVD Industry Association (CHDA), zrzeszające uczelnie wyższe, instytucje rządowe oraz firmy z branży IT zaprezentowało nowy format zapisu nośników optycznych, przeznaczony przede wszystkim do przechowywania filmów. Nosi on nazwę CH-DVD i jest oparty na standardzie HD DVD (co ważne, jest też z nim kompatybilny).

CH-DVD (China High Definition DVD) powstał w laboratorium Optical Memory National Engineering Research Center, działającym w ramach Uniwersytetu w Tsinghua. W jego tworzeniu brali również udział przedstawiciele chińskich przedsiębiorstw z branży nowych technologii.

Nowy format jest bardzo podobny do HD DVD, ponieważ powstał na podstawie jego specyfikacji (niektórzy specjaliści mówią wręcz, że jest to odmiana konkurenta Blu-ray). Wśród rozwiązań całkowicie nowatorskich, które znalazły się na dyskach CH-DVD, warto przede wszystkim wymienić zaawansowane zabezpieczenia antypirackie (wprowadzono je z uwagi na wysoki współczynnik piractwa w Państwie Środka). Technologia oparta jest na niebieskim laserze; podobnie jak w HD DVD, jednostronny, jednowarstwowy nośnik CH-DVD może zmagazynować do 15 GB danych.

Co ważne, standardy HD DVD i CH-DVD są ze sobą kompatybilne - to znaczy, że płyty HD DVD będzie można odtwarzać w odtwarzaczu CH-DVD (i odwrotnie). Urządzenia obsługujące nowy chiński format będą od początku (tzn. w chwili premiery rynkowej, planowanej na 2008 r.) zgodne z płytami HD DVD, zaś odtwarzacze HD DVD do odtwarzania CH-DVD wymagać będą uaktualnienia firmware'u.

Przedstawiciele CHDA poinformowali też, że od kilku miesięcy trwają negocjacje z działającymi na japońskim rynku dystrybutorami filmów - większość z nich już dziś deklaruje, że w przyszłym roku w ich ofercie pojawią się pierwsze filmy w formacie CH-DVD.