CIO Anno Domini 2003

Ile zarabiają, komu raportują i jak długo wytrzymują w jednym miejscu pracy amerykańscy CIO - to najchętniej rozpatrywane w odniesieniu do tej grupy zawodowej problemy. Doroczny raport magazynu CIO o kondycji kierowników działów IT informuje także m.in. o barierach w rozwoju, kwestiach budżetowych czy priorytetach wydatkowych.

Magazyn CIO przedstawił wyniki swojego badania wśród szefów działów IT. Objęto nim 539 CIO z firm z szerokiej palety branż amerykańskiej gospodarki.

Wbrew obiegowym opiniom CIO przywiązują się do miejsca pracy - przeciętna długość pracy u obecnego pracodawcy na danym stanowisku wynosi 4 lata. 8% ankietowanych pracuje u danego pracodawcy ponad 10 lat, 26% - mniej niż dwa lata. Przeciętna długość pracy w charakterze CIO wynosiła 4 lata i 9 miesięcy; 14% ankietowanych pozostaje CIO powyżej 10 lat, 19% pracuje na takim stanowisku krócej niż dwa lata. 47% ankietowanych raportuje bezpośrednio do dyrektora wykonawczego (CEO), 74% posiada funkcje wykonawcze.

34% ankietowanych CIO pracuje w firmie o przychodach powyżej 1 mld USD rocznie; 37% - o przychodach rocznych pomiędzy 101 a 999 mln USD, a 27% - poniżej 100 mln USD. Budżet informatyczny stanowi w 2003 roku przeciętnie 6,3% wszystkich przychodów firmy. Według 48% ankietowanych w porównaniu z rokiem ub. budżet wzrósł. W 28% przypadków - obniżył się, a w 24% - pozostaje bez zmian. Przeciętna liczba bezpośrednio podległych wynosiła w badaniu 98 pracowników, przeciętna całkowita liczba wszystkich użytkowników pozostających "pod opieką" wynosiła 5,9 tys. 81% ankietowanych szefów działów IT odpowiada zarazem za całość firmowej informatyki.

Najlepiej zarabiają szefowie informatyki w sektorze ubezpieczeń (przeciętna 223 tys. USD rocznie), finansów (220 tys. USD), w firmach informatycznych (209 tys. USD). Około 120 tys. zarabia przeciętny CIO w amerykańskiej administracji rządowej czy federalnej. Obecni kierownicy działów informatycznych najczęściej wskazywali na doświadczenie z pracy w IT, jako decydujące dla ich kariery CIO - 82%. Następne miejsca zajmowały takie zajęcia jak doradztwo (34%), administracja (25%). W 11% przypadków jako pozytywne dla kariery na stanowisku CIO wskazano doświadczenie z działu sprzedaży, a w 17% - z działu R&D.

Jak wygląda współpraca przy realizowanych działaniach z innymi działami? Większość czasy CIO spędzają na spotkaniach z szefami innych działów i członkami zarządu (26%), zarządzając zespołem (24%). Pracownicy/użytkownicy 72% działów, których dotyczą projekty partycypują w inicjowaniu a potem autoryzowaniu projektów, 85% - w planowaniu, 80% - wykonawstwie, 70% - kontrolowaniu i ocenie. Członkowie kadry zarządzającej z działów, których dotyczy projekt uczestniczą w nich na etapie inicjacji/autoryzacji (89%), rzadziej planowania - 77%, wykonawstwa - 56%, kontroli i monitoringu - 63%. 35% ankietowanych CIO komunikuje się ze wszystkimi użytkownikami raz w miesiącu, a 23% - nawet raz w tygodniu. Jedna czwarta kontaktuje się raz na kwartał - raz do roku; 11% - nigdy, a 6% - tylko z nowymi pracownikami, w celu orientacji. 42% ankietowanych CIO bada wewnątrz-firmowe zadowolenie z pracy działu i z usług informatycznych; 17% bada zarówno zadowolenie "wewnątrz" organizacji, jak i u partnerów biznesowych i klientów.

Najważniejsze wydatki w 2003 roku to według ankietowanych kolejno: integracja systemowa i procesowa, obniżenie kosztów, planowanie strategiczne i powiązanie pracy działu z celami biznesowymi, zapewnienie bezpieczeństwa danych i poufności, automatyzacja i optymalizacja łańcucha dostaw, wdrożenie lub ulepszenie e-commerce, praca nad usługami B2B, zarządzanie wiedzą i efektywne wykorzystanie kapitału intelektualnego, poprawa zarządzania projektami, praca nad usługami B2C. Wprowadzenie nowoczesnych technologii znalazło się na 12 miejscu, rozwój pracowników - na 13.

Jakie natomiast postrzegają największe przeszkody w roku bieżącym? Na pierwszym miejscu umieszczono nieadekwatne budżetowanie i nadawanie priorytetów, konflikty interesów pomiędzy poszczególnymi działami, podporządkowywanie wysiłków działu IT celom biznesowym, brak czasu na planowanie i myślenie strategiczne, ryzyko i niepewność w związku z sytuacją gospodarki, brak w zespole osób o określonych umiejętnościach, trudności w udowodnieniu wartości IT, spadek przychodów firmy, nierealne oczekiwania klientów i nieefektywna komunikacja z użytkownikami, brak kontaktu z członkami zarządu. N 12. miejscu znalazło się za to niemożność nadążania za zmianami technologicznymi, a na 13. - słabe wsparcie ze strony dostawców technologii lub niska jakość produktów.