CIO nastawiony na współpracę

IBM ogłosił wyniki badania "Nowy głos CIO", przeprowadzonego wśród ponad 2500 CIO z firm z całego świata. Celem badania było uchwycenie zestawu najważniejszych cech i postaw, które szefom organizacji IT pomagają w odpowiadaniu na wyzwania, stojące przed ich firmami.

Autorom badania udało się wyróżnić trzy najważniejsze obszary zaangażowania CIO: wspieranie innowacji, poprawianie rentowności IT oraz rozszerzanie zakresu wpływów biznesowych. Szefowie IT podejmują wyzwania charakterystyczne dla tych trzech obszarów przyjmując różne role; dla każdego z obszarów badacze opisali na podstawie uzyskanych odpowiedzi dwubiegunową parę podejść, służących realizacji wyzwań: wizjonera i pragmatyka, kreatora wartości i osoby odpowiedzialnej za redukcję kosztów oraz lidera biznesowego i menedżera IT.

Kiedy badane firmy podzielono na podstawie wyników ekonomicznych z lat 2004 - 2007 na szybko i wolno rosnące, okazało się, że CIO w najlepszych przedsiębiorstwach to "liderzy biznesu nastawieni na współpracę".

Badanie wykazało, że 76% respondentów planuje przeprowadzić lub zrealizować projekty wirtualizacyjne. Taki sam odsetek CIO spodziewa się w ciągu kolejnych 5 lat silnego scentralizowania infrastruktury, a 53% zamierza wprowadzić w pełni zestandaryzowane procesy biznesowe. Projekty te pozwolą im na poświęcanie mniejszej ilości czasu i środków na zarządzanie wewnętrzną infrastrukturą, a więcej na zmiany potrzebne do zwiększenia zysków. CIO będą spędzać 55% czasu na działaniach związanych z innowacją, a tradycyjne zadania IT, takie jak zarządzanie operacyjne i nadzór nad infrastrukturą IT będą zajmować teraz tylko 45% ich czasu.

Wyniki badania wskazują, że szefowie IT z Polski będą koncentrować się na integracji aplikacji (88%), jako działaniu o istotnym wpływie na zwiększanie konkurencyjności firmy. 81% respondentów z Polski planuje lub przeprowadza projekty: wirtualizacyjne, BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) i SOA.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: