COOL na więcej niż 3.5

W porównaniu do bez wątpienia bardzo udanej wersji 3.0 wprowadzone przez Ulead zmiany nie są aż tak rewolucyjne, to jednak wnoszą kilka istotnych ułatwień oraz nowych funkcji.

W porównaniu do bez wątpienia bardzo udanej wersji 3.0 wprowadzone przez Ulead zmiany nie są aż tak rewolucyjne, to jednak wnoszą kilka istotnych ułatwień oraz nowych funkcji.

Listę zmian otwiera nowy dodatkowy tryb Wireframe, umożliwiający zamianę i ewentualny eksport trójwymiarowych obiektów oraz napisów na postać tzw. obiektów drucianych. Ponadto rozbudowano możliwości związane z korzystaniem z systemu klatek kluczowych. Do biblioteki podstawowych obiektów dodano nowe: Frustum, Metaball, Single Cone i Torus. Okno Easy Palette, zawierające predefiniowane ustawienia i funkcje, rozbudowano o nowe efekty: Texture Emboss umożliwiający uzyskanie na obiektach efektu płaskorzeźby, Text Wave Effects służący do nakładania na obiekty efektu fali oraz Lightning Effects do tworzenia efektów świetlnych. Nowy wbudowany bezpłatny moduł EnVector wprowadza możliwość łatwego eksportu do popularnego formatu Macromedia Flash. Dzięki temu mogą być teraz eksportowane trójwymiarowe obiekty i napisy opierające się na grafice wektorowej, co pozwala na znaczne zmniejszenie wielkości plików. Rozszerzono także możliwość eksportu opierającego się na grafice rastrowej. Uzupełnieniem rozbudowanych możliwości eksportu jest wprowadzenie obsługi popularnego formatu RealVideo. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o dodaniu długo oczekiwanej możliwości importu plików w formacie Adobe Illustratora 8.0 (*.AI). Nowa wersja jest w pełni zgodna z systemem Windows XP.