CRM się odradza

Według nowej prognozy IDC, rynek usług CRM powinien odnotować umiarkowany wzrost na przestrzeni najbliższego 1,5 do 2 lat. Potem, do 2009 roku, zdaniem analityków wzrost ten powinien charakteryzować się szybszym tempem.

IDC przedstawił prognozy i analizy trendów na rynku usług CRM w latach 2005 - 2009. Rynek ten odradza się na przestrzeni ostatnich lat wraz z ogólną poprawą w gospodarce, wyższymi od spodziewanych zyskami i obserwowaną tendencją do zawierania coraz bardziej złożonych kontraktów w zakresie doradztwa i integracji systemowej, a także rosnącym zainteresowaniem wokół outsourcingu zmiany (transformation outsourcing).

Najwięcej przychodów dostawcom usług CRM będą przynosić banki, komunikacja i media, czy sektor produkcji dyskretnej. Ameryka Północna będzie powoli tracić udział rynkowy na rzecz Europy Zachodniej i Azji, ale do 2009 roku USA będzie nadal miało połowę wartości światowego rynku.


Zobacz również