CSR: bariera i dywanowe bombardowanie informacją

Największe korporacje zostały przebadane pod kątem odpowiedzialności społecznej i działań prowadzonych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Firma doradcza SustainAbility specjalizująca się od 1987 roku w międzynarodowym doradztwie w zakresie strategii biznesowej i trwałego rozwoju oraz UNEP (Program na rzecz Środowiska Naturalnego ONZ) przedstawiły raport dotyczący poziomu praktyk odpowiedzialnego biznesu w korporacjach. Raporty są obszerniejsze, ale nie lepsze a wskaźnik korporacyjnej odpowiedzialności nie wzrósł w porównaniu z rokiem ub.

Raport "Trust Us: The 2002 Global Reports Survey of Corporate Sustainability Reporting" oparty został na szczegółowym badaniu raportów odnośnie korporacyjnej odpowiedzialności 50 największych korporacji. Siedem najwyżej ocenionych firm uzyskało ponad 50% wartości wszystkich ocen. Należą do nich Co-operaratove Bank, Novo Nordisk, BAA, British Telecommunications, Rio Tinto, Royal Dutch/Shell oraz BP. Ogólna wartość wskaźnika korporacyjnej odpowiedzialności dla wszystkich badanych firm nie wzrosła jednak od poziomu z 2000 roku. W raporcie stwierdza się nawet o zaistnieniu trudnej do przełamania bariery rozwoju praktyk CSR w wielkich korporacjach.

Jednocześnie znacznie wzrosła objętość publikowanych raportów poświęconych temu zagadnieniu. W porównaniu z rokiem 2000 - o 45%, do 86 standardowych stron w przeciętnej publikacji. Jednak w ocenie autorów raportu nie idzie to w parze z wartością merytoryczną i przejrzystością - czytelnik może mieć kłopot z ustaleniem sensu zawartych informacji. Ten nawał informacji nazwano zresztą w raporcie "syndromem bombardowania dywanowego". Może to świadczyć o instrumentalnym i marketingowym traktowaniu przez korporacje kwestii działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.

W raporcie oceniana jest przede wszystkim harmonia trzech aspektów wspierania "trwałości rozwoju" w działalności firmy: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego (tzw. triple bottom line, TBL). Autorzy raportu stwierdzili, że w porównaniu z poprzednimi sprawozdaniami, znacząco pogłębiły się ekonomiczny i społeczny wymiar działalności firm na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zaobserwowali spadek aktywności na rzecz środowiska naturalnego.