CSR: co masz na myśli?

Menedżerowie i interesariusze posługują się identyczną nomenklaturą z zakresu społecznej odpowiedzialnosci biznesu (CSR), ale zagadnienia przez nią opisywane rozumieją odmiennie.

Menedżerowie firm i interesariusze - udziałowcy, pracownicy, klienci, dostawcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy - posiadają rozbieżne poglądy w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaledwie 1 na 6 menedżerów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Komisję Europejską i opublikowanym w pracy "RESPONSE: Understanding and Responding to Social Demands on Corporate Responsibility" postrzega swoją firmę jako korporacyjnego obywatela, który podejmuje albo podejmować powinien odpowiedzialność związaną z problemami społecznymi. Dużo częściej o takich uwarunkowaniach działalności biznesowej myślą interesariusze firmy. Wśród udziałowców przekonanie o wadze kwestii odpowiedzialności społecznej spółki wyraża co trzecia osoba.

Menedżerowie i interesariusze odmiennie postrzegają też zakres społecznej odpowiedzialności firmy i jej

przejawy. Dla 80% menedżerów, zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności przejawia się w "nieczynieniu zła", nieliczni pozostali uważają, że raczej w "czynieniu dobra". Wśród interesariuszy proporcje opowiadających się za bierną lub aktywną formą CSR rozłożyły się równomiernie.