Cała prawda o MP3

W Stanach Zjednoczonych przepisy prawne precyzują co można, a czego nie można robić z plikami MP3.

W USA zgodnie z prawem federalnym właściciel praw autorskich do utworu muzycznego posiada wyłączne prawa do jego reprodukcji i dystrybucji, ale nabywcy mają prawo sprzedać lub oddać jeden egzemplarz każdej płyty CD, taśmy magnetofonowej czy winylowej płyty, który zakupili.

Cyfrowy format zapisu dźwięku MP3, który umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości kopii utworów muzycznych wysokiej jakości oraz łatwe rozpowszechnianie ich za pomocą Internetu, spowodował wątpliwości co do niektórych punktów prawa autorskiego. Wprawdzie w cyberprzestrzeni obowiązuje to samo prawo, ale jego interpretacja zależy od tego, w jakim miejscu trzymasz swoje pliki MP3. I tak, na przykład posiadanie utworu muzycznego zapisanego w formacie MP3 na dysku twardym jest legalne, ale trzymanie tego samego pliku MP3 na serwerze internetowym jest pogwałceniem prawa autorskiego, bowiem stwarza możliwość rozpowszechniania nieograniczonej ilości kopii danego utworu.

W Stanach Zjednoczonych nabywca utworów muzycznych ma prawo:

- tworzyć pliki MP3 z materiałów chronionych prawem autorskim

- przechowywać takie pliki na dysku twardym własnego domowego komputera

- przegrywać pliki MP3 do przenośnych urządzeń, jak np. odtwarzacz Rio

- pobierać pliki MP3 z Internetu

Natomiast nie ma prawa do umieszczania w Internecie żadnych plików MP3 utworzonych z materiału chronionego prawem autorskim.

Więcej informacji: neptune.spaceports.com