Cały świat, dwa krążki - Multimedialny Atlas Świata 2002

Program Multimedialny Atlas Świata 2002 spełnia wszystkie funkcje typowego, drukowanego atlasu świata, a jest znacznie bardziej szczegółowy.

Program Multimedialny Atlas Świata 2002 spełnia wszystkie funkcje typowego, drukowanego atlasu świata, a jest znacznie bardziej szczegółowy.

Można nawet obejrzeć plany 140 najbardziej znanych miast na świecie. Mapę świata można oglądać w kilku różnych powiększeniach: od małej kuli, odpowiadającej obrazowi Ziemi widzianej z odległości 14000 km, aż po zbliżenie na wysokość 27 km. Przy dużym zbliżeniu mapa ma raczej charakter administracyjny: oprócz miejscowości, rzek, jezior i dróg zaznaczone są tylko najbardziej charakterystyczne punkty. Większość nazw podana jest w oryginalnym brzmieniu, co czasem może sprawiać kłopoty, np. Yerushalayim to Jerozolima. Nie jest to właściwie wada - raczej element edukacyjny, uświadamiający, jak bardzo odległe od oryginałów są polskie nazwy. Jednak na przykład przy wyszukiwaniu miast należy używać nazw międzynarodowych, zwłaszcza szukając mniejszych miejscowości. Oprócz samego atlasu program zawiera mnóstwo informacji ujętych w formę haseł i artykułów - do zapoznania się z ich treścią służy oddzielny moduł programu, nazwany Encyklopedią Ziemi.

Multimedialny atlas świata zawiera rejestr 320 000 miejscowości, 12 000 haseł i opisów, 6000 zdjęć i grafik. Dzięki pojemności krążka CD atlas zawiera mapy w skali 1:1000000, co byłoby niemożliwe do osiągnięcia w wydaniu papierowym - ze względu na objętość takiej publikacji. Trzeba wspomnieć, że w pudełku oprócz atlasu znajdziemy także drugi program multimedialny, Historia Polski i świata.

Informacje Cartall

www.cartall.com.pl

Cena 79 zł