Carrara Studio 3

Pakiety do grafiki i animacji 3D słyną ze złożoności, wielu opcji i wysokich cen. Carrara Studio 3 nie jest ani specjalnie skomplikowana, ani - tym bardziej - droga, a mimo to nad jej zakupem warto się zastanowić.

Pakiety do grafiki i animacji 3D słyną ze złożoności, wielu opcji i wysokich cen. Carrara Studio 3 nie jest ani specjalnie skomplikowana, ani - tym bardziej - droga, a mimo to nad jej zakupem warto się zastanowić.

Gdy Carrara Studio pojawiła się kilka lat temu na rynku, została odebrana jako dość prosty program, adresowany głównie do początkujących grafików 3D i dysponujący stosunkowo niewielkimi możliwościami. Carrara Studio 3 również jest przeznaczona do domowego, amatorskiego użytku, trudno jednak powiedzieć, aby miała niewielki potencjał. Wręcz przeciwnie, jak na pakiet adresowany do amatorów, oferuje zaskakująco profesjonalne narzędzia.

Interfejs graficzny został utrzymany w konwencji znanej z wcześniejszych wersji. Stylizowany na blat zwykłego biurka, ze swobodnie przemieszczanymi grupami ikon oraz oknami, wyraźnie kontrastuje z interfejsami znanymi z bardziej zaawansowanych produktów w rodzaju Realsoft 4D, 3DS MAX czy Maya. Profesjonalista zapewne nie poczuje się tu najlepiej, chyba jednak właśnie taki wygląd i organizacja narzędzi podkreślają "domowy" charakter produktu i ułatwiają pierwszy kontakt.

Podobnie jak poprzednio, proces produkcji animacji został podzielony na pięć etapów: Assemble, Storyboard, Model, Texture i Render. Klikając odpowiadające im ikony umieszczone w prawym górnym rogu, dopasowujemy interfejs do bieżących potrzeb, odpowiednio: komponowania sceny, definiowania klatek kluczowych i kontrolowania animacji, budowania i teksturowania modeli 3D oraz generowania obrazu. Umieszczone po lewej stronie okna widoku 3D ikony pozwalają na szybki dostęp do narzędzi operujących na obiektach (przesuwanie, obroty, skalowanie) oraz kamerze (Dolly, Pan, Bank).

Carrara Studio 3

Niestandardowy interfejs graficzny jest znakiem rozpoznawczym Carrary.

W porównaniu do wersji 2. nowa Carrara ma lepiej pogrupowane narzędzia - na przykład okno z hierarchią projektu przedstawioną pionowo jest obecnie integralną częścią Assemble - a czas dostępu do najczęściej używanych funkcji i parametrów skrócił się. Zgodnie z informacją podaną przez producenta, liczba poprawek w tym zakresie sięgnęła 400!

Ikony umieszczone obok okna rzutu 3D zmieniają sposób jego organizacji: z pojedynczego widoku perspektywicznego możemy przełączyć się na rzuty prostopadłe lub kombinację rzutów prostopadłych z rzutem perspektywicznym. Stopień szczegółowości wyświetlanego obrazu określamy za pomocą kolejnego zestawu ikon. Do dyspozycji jest kilka trybów wyświetlania, od szkieletowego przez cieniowanie Gourauda na renderowaniu "kreskówkowym" kończąc (szerzej na ten temat w dalszej części artykułu). Z kolei paleta ikon u góry ekranu prowadzi do narzędzi modelarskich. Wiele dostępnych tu funkcji zostało zoptymalizowanych. Poprawki obejmują między innymi modelery ściankowy i splajnowy - na przykład wprowadzono opcję Bevel, pozwalającą zaokrąglać krawędzie obiektów. Nowe narzędzia do wytłaczania Dynamic Extrusion Tool pozwalają budować model metodą wyciągania elementów z prostszych struktur. Narzędzie to współpracuje z obiektami SDS, umożliwiającymi tzw. subdivision modeling. Technika ta polega na dzieleniu wybranych części powierzchni obiektu 3D na mniejsze, które można następnie swobodnie przekształcać. W ten sposób grafik może zbudować model o siatce charakteryzującej się nierównomiernym zagęszczeniem: tam, gdzie potrzeba - na przykład w okolicach oczu czy ust - siatka może być gęstsza. Oprócz standardowego zestawu narzędzi znanego z poprzednich wcieleń Carrary znajdziemy tu Scene Wizard. Ten "czarodziej" pozwala w pierwszej fazie projektu szybko przygotować zarys całej sceny. Kilkoma kliknięciami dobieramy podstawowe atrybuty, na przykład rodzaj chmur i oświetlenia czy kształt terenu i po chwili możemy przystąpić do pracy w tak wstępnie zdefiniowanym środowisku.

Carrara Studio 3

Obiekty typu Spline, Metaball i SDS oraz dziesiątki narzędzi modelarskich pozwalają przygotowywać najbardziej skomplikowane obiekty.

Należy koniecznie wspomnieć o edytorach drzew i współrzędnych UV. Pierwszy dzięki zestawowi 26 podstawowych kształtów umożliwia szybkie przygotowanie trójwymiarowych obiektów drzew. Można mieć zastrzeżenia co do stopnia realizmu tak uzyskanych brył, ale jest to z pewnością dobre uzupełnienie znanego już z wcześniejszych wersji Carrary edytora terenu. Z kolei wspomniany edytor UV zapewnia dużą kontrolę nad sposobem, w jaki tekstura pokrywa obiekt. Zmiany obserwujemy dzięki podglądowi odświeżanemu w czasie rzeczywistym.

W połączeniu z edytorem tekstur oraz możliwością nakładania na ten sam obszar modelu 3D kilku tekstur (funkcjonujących raczej jako materiały) i cieniowania uzyskujemy spore możliwości kształtowania wyglądu obiektu. Zwiększono liczbę dostępnych programów cieniowania, m.in. wprowadzono generujące szum fraktalny, symulujące szkło, metal, plastik, wodę, drewno, lawę. Łącznie przybyło około 300 programów cieniowania, które można łączyć, tworząc kolejne o coraz bardziej złożonej strukturze. Uzupełnieniem programów cieniowania jest zestaw tekstur planet Układu Słonecznego. Tu producenci Carrary zdają się nawet nieco szarżować, gdyż reklamują tekstury do... 11 planet!

Pod względem możliwości animacyjnych Carrara Studio 3 niewiele odbiega od poprzednika. W trybie pracy Storyboard widzimy na ekranie kilkanaście kolejnych klatek animacji, przy czym, co ciekawe, nie są to jedynie wygenerowane grafiki, a rzeczywiste sceny 3D, które w każdej chwili możemy zmodyfikować. Dostępne są wszystkie standardowe techniki animacyjne, od ścieżek ruchu po szkielety i oba rodzaje kinematyki (prostą i odwrotną). Animowanie uwzględnia najczęściej spotykane oddziaływania fizyczne, niestety, przeliczanie nawet prostych oddziaływań jest dalekie od interaktywnego. Naturalnie mamy także systemy cząsteczkowe. Kilka najczęściej używanych ustawień cząsteczek (np. płomienie, mgła, chmury) dostępnych jest po prostu poprzez narzędzia modelarskie, za pomocą których wykreślamy obszar, gdzie pojawi się wybrany wcześniej typ efektu cząsteczkowego.

Carrara Studio 3

Nowość w wersji 3: nierealistyczne metody renderowania.

Nowością w trzeciej wersji Carrary Studio w zakresie generowania obrazu jest modny ostatnio tzw. rendering niefotorealistyczny (tu określany mianem Eovia Impression). W przypadku Carrary pozwala na stylizowanie obrazu na kreskówkę. Symulowane są przy tym różne techniki rysunku, na przykład węgiel czy akwarela. Istotną innowacją jest zaimplementowanie algorytmów renderowania z wysoką dynamiką koloru (HDRI), co uwypukla szczegóły w jasnych i ciemnych partiach obrazu. Raytracer doczekał się miękkich cieni. Udoskonalono także wcześniejsze algorytymy oświetlenia rozproszonego (Photon Mapping/ Global Illumination), w rezultacie obrazy generowane z wykorzystaniem tych technik są przeliczane znacznie szybciej. Istotne jest przy tym, że o ile wcześniej w systemie Photon Reality były odrębne moduły do śledzenia promieni oraz oświetlenia rozproszonego, o tyle obecnie zostały połączone w jeden hybrydowy system renderowania. Wyższą jakość obrazu zapewniają nowe algorytmy antyaliasingu, w tym z wykorzystaniem filtrów Gaussa.

Zakres zmian wprowadzony w Carrara Studio 3 sugeruje, że twórcy mają ambicję przekształcenia go w pełnowartościowy pakiet do grafiki 3D. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że pakiet przystosowano do pracy wieloprocesorowej, a tego typu systemy nie są zbyt częste w naszych domach. Zamierzenia firmy Eovia powinny być nam na rękę, gdyż z ceną na poziomie 400 dolarów i całkiem sporymi możliwościami Carrara Studio 3 to produkt, którego zakup staje się opłacalną finansowo drogą do świata trójwymiarowej grafiki, wartą rozważenia także przez mniejsze wydawnictwa i firmy zajmujące się produkcją filmów wideo.

Producent: Eovia Corporation

http://www.eovia.com

Cena 399 USD