Cel znowu przekroczony

Inflacja w strefie euro osiągnęła w lutym br. poziom 2,4% - najwyższy od niemal roku.

Jak poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w krajach Eurolandu już siódmy miesiąc z rzędu inflacja przekroczyła przyjęty przez Europejski Bank Centralny cel 2%.

Miesiąc do miesiąca ceny konsumenckie wzrosły w lutym o 0,4%, wpływ na to miały głównie ceny energii, które w porównaniu ze styczniem wzrosły o 1,8%, i o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Wzrosła również inflacja bazowa (obliczana bez uwzględnienia cen energii i żywności) o 0,3% miesiąc do miesiąca i o 2,1% w skali rok do roku.

Eurostat podał także dane dotyczące produkcji przemysłowej w strefie euro – w styczniu wzrosła ona o 1,1% w porównaniu z grudniem 2002 r. i o 0,7% w porównaniu ze styczniem 2002 r.


Zobacz również