Cenne zdrowie

43% firm w USA i Europy Zachodniej badanych posiada programy promocji zdrowia i zdrowego stylu życia wśród swoich pracowników. Ponad połowa ankietowanych menedżerów spodziewa się zwrotu z inwestycji w zdrowie pracowników.

Niemal jedna na dwie z ponad 200 firm zbadanych przez Aon Consulting stosuje zarządzanie chorobami i programy promocji zdrowia i zdrowego stylu życia dla pracowników. Jak podkreślają przedstawiciele tej specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem firmy, wszystko kręci się wokół kontroli kosztów leczenia pracowników. Według autorów raportu, pracodawcy muszą wyważyć odpowiednio krótkoterminowe koszty administracyjne programu i zysk w postaci wpływu na długoterminowe koszty ochrony zdrowia pracownika, obniżenie liczby godzin nieobecności w pracy i poprawę produktywności.

Przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej w większości (63% ankietowanych) najczęściej zwracali uwagę na koszty związane z konsekwencjami otyłości pracowników i braku ich fizycznej aktywności. Co ciekawe, o wiele mniej osób uważa za problem stres w pracy (15%). Proporcje te nieco inaczej rozkładają się jednak w firmach europejskich, gdzie zagadnienia poziomu stresu w pracy są dla przełożonych o wiele ważniejsze.

Blisko trzy czwarte (72%) firm posiadających spisane i realizowane strategie w zakresie zdrowia umieszcza na stronach internetowych informacje i odpowiednie testy dla pracowników, np. tabele prawidłowego poziomu ciśnienia krwi itp., pozwalające im lepiej kontrolować swoje zdrowie.

52% badanych menedżerów oczekuje zwrotu z inwestycji w programy promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Jednocześnie tylko 16% oczekuje tego już w pierwszym roku programu. Główne pozafinansowe korzyści wymienianie przez ankietowanych to: ograniczenia czynników chorobotwórczych, ograniczenie korzystania z usług medycznych opłacanych przez pracodawcę.

Problemem może być jednak niechęć pracowników do uczestnictwa w tych programach. Sonda Aon Consulting wśród organizujących je przedstawicieli działów HR dowodzi, że najważniejszym powodem jest brak motywacji (41%), fakt że pracownicy są zbyt zajęci aby uczestniczyć w programie (21%), niekiedy nie pozwalają im na to względy osobiste (15%), lub to, że nie przywiązują do kwestii zdrowotnych wagi (12%).

Podsumowując, autorzy raportu przekonują, że aby uzyskać oczekiwane z programu zdrowia korzyści dla firmy, powinny one przygotować dla uczestników odpowiednie zachęty: np. kupony na uczestnictwo w zajęciach fitness czy bonusy finansowe.


Zobacz również