Centrala powiadamiania w Windows

Za pomocą bezpłatnego narzędzia Growl możesz nadzorować swój komputer i zainstalowane w nim oprogramowanie. Aplikacja powiadomi cię, gdy pobieranie plików dobiegnie końca, na koncie Facebooka pojawią się nowe wiadomości i w wielu innych sytuacjach.


Sprytne oprogramowanie i wydajny sprzęt pozwalają przeistoczyć swój komputer w prawdziwą centralę informacyjną i multimedialną o – wydawałoby się – nieograniczonych możliwościach. Jednak im więcej zadań powierzysz swojemu cyfrowemu kompanowi, tym trudniej będzie ci zachować orientację w wykonywanych przezeń operacjach.

Pulpit informacyjny - Growl w roli wirtualnego posłańca

Bezpłatny, angielskojęzyczny program Growl for Windows pełni rolę wirtualnego posłańca, który powiadamia użytkownika zawsze wtedy, gdy w systemie ma miejsce jakieś nowe wydarzenie – zakończy się pobieranie plików, znajomi zamieszczą nowe wypowiedzi w Facebooku lub na dysku twardym zacznie się wyczerpywać wolne miejsce. Osobista usługa powiadamiania działa w tle niepostrzeżenie dla użytkownika, dyskretnie zgłaszając bieżące wydarzenia. Możesz dostosować sposób meldowania do własnych potrzeb. Masz do wyboru różne postaci komunikatów graficznych i akustycznych. Nawet można włączyć przesyłanie wiadomości na określony adres e-mail lub przekazywanie ich do innego komputera. Ponadto wystąpienie określonego zdarzenia może uruchomić żądany program lub zainicjować przetwarzanie skryptu. Wymagane do tego informacje Growl uzyska od obsługiwanych aplikacji lub za pośrednictwem wtyczek.

Centrala powiadamiania w Windows

Co potrafi Growl - przykłady zastosowań

Pierwotna wersja aplikacji Growl została zaprogramowana w środowisku Mac OS. Obecna edycja Windows nie obsługuje jeszcze zbyt wielu programów. W dalszej części materiału objaśniamy sposób instalowania i konfigurowania Growla, jednak wcześniej chcemy przedstawić wybrane zastosowania tego uniwersalnego narzędzia. Ponadto opisujemy niektóre wtyczki i radzimy, jak z nich korzystać. Większy wybór rozszerzeń znajdziesz w sekcji Apps pod adresem www.growlforwindows.com.

Nadzorowanie stanu komputera. Program System Monitor for Growl raportuje niezawodnie zdarzenia decydujące o działaniu systemu. Zgłasza np. gdy na określonym nośniku zaczyna brakować wolnego miejsca, wyczerpują się zasoby energii akumulatora, który zasila laptop, do portów USB są podłączane jakieś urządzenia (lub odłączane od tychże gniazd) lub występują problemy z połączeniem sieciowym. W skład zestawu wchodzi ponadto moduł nadzorujący serwery, który bije na alarm, gdy jeden z nich stanie się niedostępny. Po zainstalowaniu programu przywołaj System Monitor Configurator poprzez menu Start. Następnie kliknij przycisk Add new monitor, aby skonfigurować nowy moduł nadzorujący. Zaznacz żądany moduł na liście. Do wyboru są monitor zasilania, dostępności sieci, żądania echa (ping), portów USB, zegara, aktualizowania aplikacji i inne. W oknie MonitorNotifierSelectorForm trzeba wskazać typ powiadamiania. Zaznacz wiersz Growl Notifier. Na koniec powróć do głównego okna programu, rozwiń gałąź Monitors drzewa w panelu po lewej stronie i przeskocz do gałęzi podrzędnej Settings w obrębie dodanego przed chwilą modułu nadzorującego. Skonfiguruj go wedle swoich potrzeb. Teraz uruchom program System Monitor. Growl powinien być uruchomiony już wcześniej i działać w tle. W ten sposób umieścisz aplikację System Monitor na liście aplikacji współpracujących z Growlem (znajduje się w sekcji Applications).

Nadzorowanie profilu w serwisach społecznościowych. Growl potrafi także powiadamiać użytkownika o nowościach pojawiających się na jego kontach w portalach społecznościowych. Wtyczka Facebook Growler zgłasza aktywność znajomych, zmiany statusu, a także pojawianie się nowych wiadomości i wypowiedzi na ich osi czasu. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Facebook Growlera kliknij przycisk Login w jego oknie, po czym wpisz swoje dane dostępu do konta w serwisie Facebook, aby powiązać to konto ze wspomnianą wtyczką. Oprócz tego wybierz typ aktywności, o których chcesz otrzymywać informacje. Ponadto wybierz, czy wtyczka ma być wczytywana automatycznie podczas uruchamiania Windows.

Równie wygodne okazuje się współdziałanie z serwisem Twitter. Wtyczka Trowl pozwala nadzorować kilka kont w tym portalu, a także filtrować mikrowiadomości tekstowe (tzw. tweety) i przekazywać je dalej. Do działania Trowla jest wymagane zainstalowanie środowiska uruchomieniowego Microsoft .NET w wersji 4 lub nowszej. Oprócz tego nie przegapisz już więcej żadnego wydarzenia w Skype, gdy zainstalujesz Skowler. Ta wtyczka do Growla będzie cię informować o nadchodzących wiadomościach i rozmowach telefonicznych, a ponadto przekazywać ci treść internetowych pogawędek.

Centrala powiadamiania w Windows

Growl jako posłaniec Firefoksa. Użytkowników przeglądarki Firefox może zainteresować dodatek Growl/Gntp, który informuje o zainicjowanym, zakończonym lub nieudanym pobieraniu pliku. Gdy więc będziesz następnym razem czekać na dokończenie pobierania dużego pliku, nie musisz siedzieć przed komputerem, zgrzytając zębami. Korzystając ze wspomnianej wtyczki, możesz spokojnie wyjść na balkon lub do ogródka. Gdy przeglądarka zakończy pobieranie wszystkich plików, w skrzynce pocztowej twojego smartfona pojawi się nowa wiadomość ze stosownym powiadomieniem. Niestety, nie ma (jeszcze) podobnych dodatków obsługujących pozostałe przeglądarki – chociażby Google Chrome i Internet Explorer.

Mieć oko na DJ-a. Wśród licznych dodatków do Growla jest wiele wtyczek do popularnych odtwarzaczy multimedialnych, np. Windows Media Player GNTP Plug-in do microsoftowego Windows Media Playera, a także Winamp Plug-in i iTunes Plug-in do odtwarzaczy o tych samych nazwach. Gdy są zainstalowane, Growl zgłasza przejście do następnego utworu, wyświetla informacje o bieżącym albumie i pokazuje jego okładkę (pod warunkiem, że jest zapisana w etykiecie odtwarzanego pliku). Nie musisz więc przeskakiwać do odtwarzacza, aby wiedzieć, co jest odtwarzane w danej chwili.

Odbieranie nagłówków wiadomości z kanałów RSS. O nowych wpisach w kanałach RSS program Growl może cię powiadamiać za pośrednictwem wtyczki RSS/Atom Feed Subscriber. Kanały RRS, które chcesz śledzić, musisz podać w nietypowym miejscu. Kliknij w tym celu kolejno Network | Subscribe to notifications from other computers | + | Subscribe to an RSS or Atom feed. Gdy wpiszesz adres RSS, żądany kanał pojawi się na liście Applications w głównym oknie Growla. Po kliknięciu go możesz skonfigurować parametry powiadamiania jak w wypadku pozostałych elementów.

Growl w roli prezentera pogody. Wyposażony w open-source’owy program jWeatherWatch Growl ostrzeże cię nawet przed nadciągającą ulewą. Program zapewnia prognozę pogody wszystkich większych miast na całym świecie, pozyskując potrzebne informacje z serwisu AccuWeather (www.accuweather.com). jWeatherWatch dysponuje interfejsem do programu Growl, więc nie trzeba wgrywać dodatkowej wtyczki. Za to do jego działania jest wymagane środowisko uruchomieniowe Java JRE. Po zainstalowaniu programu musisz przywołać okno konfiguracyjne i ustawić opcję NetGrowl w polu Notifier. Aby dostać się do opcji programu, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy jego ikonę, która znajduje się w obszarze powiadomień (tuż obok zegara na pasku zadań), a następnie wskazać polecenie Settings. Jeśli nie wykonasz tej czynności, nie będą docierały komunikaty o stanie pogody. Oprócz tego włącz automatyczne wczytywanie aplikacji wraz z rozruchem systemu Windows. Wskaż w tym celu opcję Start with System. Jeśli samoczynne uruchamianie się programu nie powiedzie się, utwórz w dowolnym miejscu skrót do pliku jweatherwatch.exe, po czym przenieś go do folderu Autostart w menu Start (w Windows 7 foldery te znajdują się domyślnie w C:\Users\<nazwa_użytkownika>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup i C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup). W głównym oknie programu jWeatherWatch zaznacz opcję Metric w rubryce Units. W przeciwnym razie będzie podawał temperaturę w skali Fahrenheita zamiast w skali Celsjusza. Wpisz swoją lokalizację lub najbliżej położone większe miasto w polu tekstowym na górze i potwierdź przyciskiem Search. Gdy poszukiwanie dobiegnie końca, wskaż najbardziej dogodną miejscowość w polu listy tuż poniżej i kliknij przycisk Add. Na tym zakończysz czynności konfiguracyjne modułu prognozy pogody.

Centrala powiadamiania w Windows

Konfigurowanie programu Growl w systemie Windows

Proces instalacyjny programu Growl nie powinien przysporzyć ci problemów. Wystarczy przywołać plik instalatora i zastosować się do wskazówek kreatora. Po zakończeniu wszystkich czynności w obszarze powiadomień (obok zegara na pasku zadań) pojawi się ikona Growla. Przedstawia niewielką, charakterystyczną łapę lamparta. Klikając tę ikonę dwukrotnie, przywołasz okno konfiguracyjne. Jest ono podzielone na kilka sekcji, między którymi przemieszcza się, klikając ikony w poziomym wierszu w górnej części okna. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdej z nich.

Sekcja General. To możesz włączać i wyłączać działanie narzędzia Growl. Wystarczy kliknięcie dużego przycisku. Oprócz tego uaktywnisz w razie potrzeby automatyczne uruchamianie się aplikacji wraz z rozruchem Windows i ustawisz domyślny sygnał akustyczny. Growl będzie nim sygnalizował nadejście standardowych powiadomień. Ponadto możesz zaznaczyć opcję Consider me idle after w rubryce Idle Settings, po czym wpisać liczbę sekund w polu tuż obok. Gdy czas twojej bezczynności przekroczy podaną wartość, aplikacja uzna, że nie ma cię przy komputerze. Zablokuje na ten czas wyświetlanie powiadomień. Zamiast pokazywać je na bieżąco zaprezentuje je wszystkie równocześnie dopiero wtedy, gdy powrócisz do komputera.

Centrala powiadamiania w Windows

Sekcja Applications. W tej rubryce można bardzo precyzyjnie skonfigurować zdarzenia, które mają inicjować powiadamianie użytkownika. Jeśli czynność ta wydaje ci się zbyt uciążliwa, możesz pozostawić ustawienia domyślne (opcja Default). W pionowym panelu przy lewej krawędzi okna ujrzysz alfabetyczny spis wszystkich zainstalowanych wtyczek i zgodnych aplikacji. Gdy klikniesz jeden z tych wpisów, w środkowej części okna pojawią się zdarzenia dostępne w danej wtyczce lub aplikacji. Klikając wybrane zdarzenie na tej liście, przywołasz w panelu po prawej stronie ustawienia komunikatów. Poniżej opisujemy znaczenie poszczególnych parametrów i możliwości ustawień.

Pole listy Enabled. Zdarzenia są zgłaszane (opcja True) lub nie (opcja False).

Pole listy Display. Tu możesz ustawić sposób wyświetlania powiadomień. Masz do wyboru różne kompozycje graficzne. Nawet jeśli wyłączysz wizualne sygnalizowanie zdarzeń (opcja None), pojawią się w protokole dostępnym w sekcji History (patrz dalej).

Pole listy Duration. Ten parametr określa czas wyświetlania powiadomienia. Należy go podać w sekundach.

Pole listy Sticky. To ustawienie decyduje o tym, czy Growl ma wyświetlać komunikaty trwale (opcja Always), tylko podczas nieobecności (opcja When idle) lub tylko do upływu czasu zdefiniowanego parametrem Duration (opcja Never).

Pole listy Forwarding. Ten parametr pozwala ustawić przekazywanie powiadomień. Przy ustawieniu domyślnym (opcja Default) komunikaty są rozsyłane do wszystkich urządzeń zdefiniowanych w rubryce Network (patrz dalej).

Pole listy Priority. To pole określa priorytet danego typu komunikatów.

Pole listy Sound. Tutaj możesz przypisać wybranemu zdarzeniu dźwięk niestandardowy, jeśli nie chcesz, aby towarzyszył mu dźwięk domyślny ustawiony w rubryce General. Alternatywnie możesz wyłączyć akustyczne sygnalizowanie danego zdarzenia (opcja None).

Sekcja Displays. Domyślnie Growl powiadamia, wyświetlając subtelne, niebieskie komunikaty w prawym dolnym narożniku okna. Jeśli nie odpowiada ci ta szata graficzna lub z czasem ci się znudzi, możesz zmienić w tej sekcji dotychczasowy schemat kolorów lub wybrać inną kompozycję. W dziale Displays oficjalnej witryny internetowej Growla (www.growlforwindows.com) znajdziesz więcej kompozycji powiadomień. Jest nawet moduł odczytujący komunikaty i praktyczne narzędzie Scripty. Za jego pomocą możesz inicjować uruchamianie aplikacji lub wykonywanie skryptu jako reakcję na dany komunikat.

Centrala powiadamiania w Windows

Sekcja Network. Jednym z atutów programu Growl jest możliwość wyświetlania zdarzeń także w zdalnych komputerach i przekazywanie komunikatów poprzez pocztę elektroniczną. Aby z niej skorzystać zaznacz pole wyboru Forward notifications to other computers, po czym kliknij okrągły przycisk z plusem w lewej części okna i wybierz jednego lub kilku odbiorców. Gdy zechcesz uaktywnić przesyłanie powiadomień poprzez e-mail, musisz dokonać odpowiednich ustawień w oknie, w którym wpisujesz adres odbiorcy. Kliknij tu polecenie edit w wierszu SMTP Settings, aby zdefiniować serwer pocztowy. Jeżeli nie masz pod ręką nazwy serwera ani danych wymaganych do uwierzytelniania użytkowników, poszukaj ich w dziale pomocy u operatora usługi pocztowej. Potwierdź przyciskami Save i Close. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Only forward when idle or away, powiadomienia będą nadchodziły drogą pocztową tylko podczas twojej nieobecności przy komputerze (patrz wyżej, sekcja General, Idle Settings).

Chcąc przekazywać komunikaty do komputera znajdującego się w tej samej sieci lokalnej, zainstaluj program Growl w pececie docelowym i zaznacz pole wyboru Allow network notifications w sekcji Security. Ponadto musisz ustawić hasło w menedżerze haseł (Password Manager) tuż obok. Natomiast w komputerze rozsyłającym komunikaty kliknij okrągły przycisk z plusem i umieść na liście komputer docelowy.

Jeśli nie zostanie wykryty automatycznie i nie pojawi się w spisie, kliknij Click here to manually add a computer that is not in this list. Następnie podaj dowolną nazwę komputera odbiorczego, jego adres IP w sieci lokalnej, a także ustawione uprzednio hasło. W polach Port i Format pozostaw ustawienia domyślne.

Sekcja Security. W tej sekcji możesz skonfigurować zabezpieczenia programu. Jeżeli twój komputer jest podłączony do zaufanej sieci lokalnej, możesz usunąć zaznaczenie pól wyboru Require password for local apps i Require password for LAN apps. Aby móc odbierać powiadomienia od innych komputerów, musi być zaznaczone pole wyboru Allow network notifications w sekcji Security. W polu Password Manager zdefiniujesz hasła umożliwiające zewnętrznym aplikacjom uzyskiwanie dostępu do Growla.

Sekcja History. Growl protokołuje wszystkie nadchodzące komunikaty i przechowuje je w dzienniku przez co najwyżej siedem dni. Funkcje sortowania i filtrowania pozwolą ci szybko odnajdować poszukiwane powiadomienia. Korzystając z tej sekcji, możesz więc dokładnie ustalić, co działo się w twoim komputerze, nawet po swojej dłuższej nieobecności.