Centrum Rozliczeń Transakcji Internetowych

Softbank, Prokom, Interia i tp internet utworzyły spółkę, która zajmie się obsługą transakcji w handlu elektronicznym.

Firmy: Softbank SA, Prokom Internet SA, tp internet sp. z o.o. oraz Interia.pl SA utworzyły Centrum Rozliczeń Transakcji Internetowych SA (CRTI SA). Nowa spółka będzie się zajmowała gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i archiwizacją transakcji dotyczących internetowych operacji płatniczych o niedużej wartości. Wszyscy założyciele obejmą po 25% akcji CRTI. Firma będzie mogła rozpocząć działalność po otrzymaniu ze-zwolenia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wspólna inicjatywa i powołanie CRTI ma na celu udoskonalenie rozwoju handlu elektronicznego dzięki umoż-liwieniu bezpiecznego, podlegającego autoryzacji i oszczędnego regulowania zobowiązań, zgodnego z wykład-nią ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów". Centrum Rozliczeń Transakcji Internetowych będzie świadczyć usługi wszystkim firmom, które zajmują się handlem elektronicznym. Działania założycieli nowej spółki stanowią odpowiedź na rosnącą w naszym kraju popularność transakcji internetowych.

Więcej informacji: www.tpi.pl


Zobacz również