Ceny Internetu w Polsce - nie jest źle

W ostatnich miesiącach ceny dostępu do Internetu spadły o kilka, a nawet kilkanaście procent. Stało się tak między innymi ze względu na wciąż polepszające się parametry i jakość usług komórkowych, wprowadzenie ofert opartych na bitstream access oraz normalnej walki konkurencyjnej między dostawcami usług internetowych. Przeciętny polski użytkownik wciąż jednak prawdopodobnie powie, że polskie ceny dostępu do Internetu są zbyt duże. Czy tak jest w istocie? Sprawdźmy jakich opłat żądają najwięksi dostawcy w Polsce.

W sondzie, przeprowadzonej niedawno wśród czytelników serwisu PC World Online, na pytanie "Czy spadek cen dostępu do Internetu jest dla Ciebie odczuwalny?" aż trzy czwarte uczestników odpowiedziało "Nie". Oczywiście, wyniki internetowej sondy nie mogą być uznane za w 100% miarodajne i obiektywne odwzorowanie opinii całej populacji - jednak czytelnicy serwisów o tematyce komputerowej i IT należą z pewnością do grupy najbardziej wyedukowanych internautów. Co ciekawe, jeszcze w zeszłym roku, większość użytkowników przyznała, że jest jednak zadowolona z usług swojego ówczesnego dostawcy usług internetowych.

Jeżeli przyjrzymy się obecnym cenom, to okazuje się, że w wypadku umów długoterminowych, nie są one wcale takie wysokie. Owszem, porównując ceny polskie i np. brytyjskie w jednoczesnym zestawieniu siły nabywczej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wciąż wypadamy słabo - jednak wynika to nie z wysokich kosztów korzystania z Internetu a z wciąż stosunkowo niskich zarobków Polaków.

Można się zorientować, że w przypadku umów terminowych, ceny spadły nawet w stosunku do pierwszych miesięcy tego roku przy czym standardowe opłaty cennikowe prawie się nie zmieniły. Niewątpliwie na taki stan rzeczy duży wpływ ma "walka" prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z największym dostawcą na rynku - Telekomunikacją Polską oraz wprowadzenie ofert opartych o tzw. bitstream access. Umożliwiło to mniejszym firmom podpisanie z TP umów na odsprzedaż łącz i wzmocniło konkurencję.