Ceny pod kontrolą

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ceny wzrosną średnio o 0,9 punkta procentowego – wynika z prognoz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Narodowego Banku Polskiego.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez te instytucje, po przystąpieniu Polski do UE ceny większości towarów i usług nie powinny się zmienić (w tym ceny za paliwa, smary, oleje, gaz, detergenty, farmaceutyki, koszty użytkowania mieszkań). Ceny 52% towarów i usług wykorzystywanych przez statystyczne gospodarstwo domowe nie zmienią się, wzrosną ceny 15%, a spadną 33%.

Wzrosną prawdopodobnie ceny mięsa wieprzowego, ryb, bananów, cukru, papierosów. Stanieje sprzęt AGD, odzież, piwo, wyroby spirytusowe, wina, pieczywo i makarony.

UOKiK oraz NBP zapowiedziały, że będą tropić i karać wszystkie nieuzasadnione podwyżki cen po 1 maja br. Prezes UOKiK Cezary Banasiński, ostrzegł, że akcesja do Unii może stać się dla niektórych producentów okazją do zawierania zmów cenowych. Zaś prezes NBP, Leszek Balcerowicz stwierdził, że skutek inflacyjny przystąpienia Polski do UE zależy od tego, czy stworzy się klimat przyzwolenia dla nieuzasadnionego wzrostu cen, czy też powstanie presja zapobiegania temu zjawisku.

Analitycy NBP przewidują, że wzrost inflacji po 1 maja 2004 r. wyniesie maksymalnie 0,9 pkt proc.