Ceny spadły w euro

W listopadzie inflacja w strefie euro wyniosła 2,2% w skali rok do roku.

Jak podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w listopadzie ceny konsumpcyjne, licząc miesiąc do miesiąca, spadły w strefie euro o 0,1%. Inflacja bazowa (bez uwzględniania cen żywności i energii) w Eurolandzie, wzrosła w ubiegłym miesiącu do 2,3% rok do roku i 0,1% miesiąc do miesiąca.

We wszystkich krajach Piętnastki ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,1% licząc rok do roku i podobnie jak w strefie euro spadły o 0,1% w porównaniu z październikiem.