Chat za friko

Serwis POLChat udostępnia chat-roomy (wirtualne pokoje konferencyjne) do bezpłatnego wykorzystania.

Pod adresem http://www.polchat.pl działa POLChat - serwis udostępniający bezpłatnie wirtualne pokoje konferencyjne (chat-roomy), które użytkownicy Internetu mogą umieszczać na swoich stronach WWW, zwiększając w ten sposób ich atrakcyjność. Instalacja chat-roomu na stronie użytkownika jest łatwa, sprowadza się do dopisania trzech linii tekstu do pliku HTML.

Chat-room jest napisany w Javie 1.1 i działa w każdej przeglądarce obsługującej ten język (np. Internet Explorer 4.x czy Netscape Navigator 4.x). Podczas pisania tekstów aplikacja umożliwia używanie kolorów, stylów i polskich znaków. Adresy internetowe są rozpoznawane automatycznie i obsługiwane jak w przeglądarkach. Ponadto chat pozwala na wybór czcionki i wielkości wyświetlanych tekstów, a także użycie wielu funkcji zapożyczonych z IRC (np. ignorowanie wybranych osób, prowadzenie prywatnych rozmów w osobnych oknach, ustalenie tematu i funkcje administracyjne [kick/ban])