Chcemy pomagać

Z pierwszego w Polsce badania poparcia dla pomocy rozwojowej wynika, że Polacy w większości rozumieją i popierają ideę dzielenia się bogactwem z krajami biedniejszymi.

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce, 63% naszego społeczeństwa uważa, że Polska powinna pomagać biedniejszym krajom. Co drugi Polak przeznaczyłby 3 zł miesięcznie na pomoc rozwojową, a 6% - więcej. Zaś najlepszą metodą realizacji projektów pomocowych jest, według 40% Polaków, przekazywanie funduszy przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, jak UNICEF, Czerwony Krzyż, UNDP.

Temat pojawia się oczywiście nieprzypadkowo. Anonsowaliśmy już w CXO, że Polska nie należy już według klasyfikacji UNDP do grona krajów najbiedniejszych będących głównymi odbiorcami pomocy, co cieszy - ale i zobowiązuje: musimy włączyć się do grona dawców pomocy. Cytowane badanie towarzyszy zainicjowanej 8 października przez UNDP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP kampanii społecznej "Milenijne Cele Rozwoju: czas pomóc innym!". Główny przekaz kampanii brzmi: "Polska jest rajem dla ponad miliarda najbiedniejszych mieszkańców świata". Celem jest zaś zainicjowanie debaty publicznej o roli i odpowiedzialności Polski jako dawcy pomocy rozwojowej biedniejszym krajom właśnie, i naszej roli w realizacji ONZ-towskich Milenijnych Celów Rozwoju. W dalszej perspektywie kampania ma na celu budowanie poparcia społecznego dla polskiej polityki pomocy mniej rozwiniętym krajom.


Zobacz również