Chiński rząd wypowiada walkę piractwu

Chiński rząd ma zamiar wprowadzić w życie ustawę, zgodnie z którą pobieranie i składowanie na serwerze niektórych rodzajów danych będzie uznawane za nielegalne tak długo, jak długo nie wyrazi na nie zgody właściciel praw autorskich lub majątkowych. Prawo ma wejść w życie 1 lipca bieżącego roku.

Prawo dotyczyć będzie materiałów tekstowych, dźwiękowych oraz wideo. Bez zgody właściciela nie będzie możliwe ich pobieranie, kopiowanie ani przechowywanie. Co więcej, produkcja, import czy dostarczanie urządzeń pozwalających na omijanie praw autorskich/majątkowych ma być zakazane.

Przyjęte regulacje mają pozwolić na zwalczenie plagi użytkowników nielegalnie kopiujących utwory muzyczne, filmy i książki. Właściciele praw autorskich/majątkowych mają teraz możliwość wysyłania pisemnych napomnień z prośbą o usunięcie odsyłaczy do skopiowanych nielegalnie materiałów - lub wręcz samych materiałów.

Chiny są drugim na świecie krajem pod względem liczby internautów (110 milionów); wielu z nich bardzo aktywnie korzysta z sieci P2P. Państwo środka to także jeden z największych na świecie rynków handlu nielegalnym oprogramowaniem (patrz artykuł: "35 procent programów na świecie to 'piraty'").