Chrome Imaging ujawnia Matrix

Szwajcarska firma Chrome Imaging zaprezentowała Matrix - pakiet narzędzi do edycji plików multimedialnych składający się z narzędzi kompozycyjnych, systemu cząstek Matrix 3D oraz mechanizmu Matrix Network Rendering.

Szwajcarska firma Chrome Imaging ogłosiła premierę pakietu Matrix, systemu nielinearnych, niezależnych od rozdzielczości narzędzi kompozycyjnych dla Windows NT. Matrix oferuje m.in. opcje komponowania złożonych warstw, korekcji barw czy integracji obiektów 3D. Pakiet współpracuje z 35 różnymi formatami plików włącznie z AVI, 3DS Max RLA, Maya IFF, Mental Ray, Softimage i QuickTime. Pakiet składa się z kilku modułów, wśród których podstawowym narzędziem dla cyfrowych artystów jest 'Compose' z funkcją 'Flowgraph' ilustrującą wszelkie wprowadzane zmiany i efekty. Edytor 'Flowgraph' pozwala także na wprowadzanie odnośników do przebiegających procesów i budowanie logicznego porządku prac nad projektem. Z kolei moduł 'Paint' oferuje zestaw narzędzi do malowania i retuszowania, a zaaplikowane klipom filmowym pociągnięcia pędzla mogą być animowane. Okno robocze 'Track' służy natomiast do śledzenia procesu edycji oraz pozwala wykorzystywać informacje o ruchu obiektów w dodawaniu efektów specjalnych do sceny.

Oprócz tego system Matrix proponowany przez Chrome Imaging oferuje mechanizm Matrix Network Rendering generujący ostateczne pliki multimedialne przeznaczone do dalszej obróbki w innych aplikacjach lub do bezpośredniej rejestracji na dysku albo cyfrowej taśmie. System cząstek Matrix 3D oferuje z kolei mechanizmy kontrolujące ruch cząsteczek i umożliwiające animowanie każdego ich parametru. Matrix pozwala także cyfrowym artystom współdzielić te same obiekty i akcje projektu oraz tworzyć złożone efekty. Cena Matrixa nie została jeszcze podana.

http://www.chrome-imaging.com


Zobacz również