Chrome - co w nowej aktualizacji?

Chrome 77 nie ma już certyfikatu Extended Validation (EV) w pasku adresu, ale zamiast tego oferuje kilka nowych narzędzi.

Chrome w wersji 77 nie wprowadza żadnych rewolucji - przynajmniej wizualnych. Za to pod maską naprawiono 52 luki bezpieczeństwa. Niektóre z nich zostały znalezione przez uczestników programu wyszukiwania bugów. Osiem z nich zostało określonych jako "ważne", co jest drugą kategorią zagrożeń, a jeden był w najwyższej - czyli "krytyczny". Co ciekawe, ten jedyny krytyczny został zgłoszony przez badaczy bezpieczeństwa pracujących nad chińska przeglądarką Qihoo 360 - które opiera się na tych samych technologiach Chromium, co Chrome. Ponadto nowa edycja przeglądarki to poprawki mające wpływ na jej wydajność i szybkość pracy, a także wspomniane porzucenie certyfikatu EV, który Google uznało za mało praktyczny. Wszelkie informacje o certyfikatach danej witryny można wyświetlić, klikając kłódkę przy pasku adresu.

Chrome - co w nowej aktualizacji?

Aby dokonać aktualizacji Chrome do najnowszej wersji, należy przejść do ustawień i wybrać Pomoc, a tam Google Chrome - informacje. Po chwili sprawdzania przeglądarka zacznie pobierać nową wersję. Po jej instalacji konieczne będzie ponowne uruchomienie Chrome. Google aktualizuje je co 6-8 tygodni. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 30 lipca, więc kolejnej nie ma się co spodziewać szybciej, niż pod koniec października, a pewniejszym terminem jest listopad.