Chromowy napis

Przedstawiamy technikę tworzenia dekoracyjnych napisów za pomocą programu Adobe Photoshop.

Przedstawiamy technikę tworzenia dekoracyjnych napisów za pomocą programu Adobe Photoshop.

Photoshop 5.02

Chromowy napis
Przedstawiamy technikę tworzenia dekoracyjnych napisów za pomocą programu Adobe Photoshop. Nazwy opcji podajemy w języku angielskim, a w nawiasie [], przy pierwszym pojawieniu się, odpowiedniki polskie.

1. Wybierz File/New [Plik/Nowy] i utwórz plik w formacie RGB z białym kolorem w tle. Ustaw kolor czarny i używając szerokiej, pogrubionej, bezszeryfowej czcionki, wpisz tekst napisu, który będzie później podlegał chromowaniu.

Chromowy napis
2. W okienku "Layers" [Warstwy], kliknij literę "T" po prawej stronie zakładki oznaczającej warstwę tekstu, aby go zrenderować na płaszczyznę. Dwukrotnie klikając tę samą zakładkę, wywołaj opcje warstwy i zmień jej nazwę na "Tekxt" [Tekst]. Następnie utwórz drugą identyczną warstwę, używając polecenia "Duplicate LayerŢ [Powiel warstwę]. Wyłącz widoczność wcześniejszej warstwy "Text". Gdy powstanie już nowa warstwa o nazwie "Text copy" [Kopia tekstu], wybierz ją jako aktywną. Zastosuj opcję Filter/Other/Minimum [Filtr/Inny/Minimlany] z promieniem długości jednego piksela. Utwórz dwie nowe, puste warstwy i nazwij je odpowiednio "One" [Pierwsza] i "Two" [Druga]. Na koniec, przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij "Text copy", aby zaznaczyć zawartość, po czym wyłącz jej widoczność.

Chromowy napis
3. W menu Select [Wybór] kliknij Inverse [Odwróć]. Wybierz warstwę "One" i zaciemnij zaznaczony obszar. Potem wybierz "Two" i zaznacz na biało. Odznacz wszystko co było wybrane, kliknij "One" i za pomocą Filter/Blur/Gaussian [Filtr/Rozmyj/Gausowsko] rozmyj obrazek, ustawiając promień na 3 piksele. Następnie uporządkuj warstwy w tej kolejności: "Two", "One", "Text Copy", "Text" i "Background" [Tło]. Kliknij warstwę "One", wybierz narzędzie "Move" [Przenieś] i, używając klawiszy kursora, przesuń warstwę w prawo i w doł o trzy piksele.

Chromowy napis
4. W okienku "Channels" [Kanały] wybierz kanał "Blue" [Niebieski]. Kliknij "Duplicate Channel" [Powiel kanał]. Gdy nowo powstały "Blue copy" [Kopia kanału niebieskiego] będzie aktywny, wybierz Image/Adjust/Invert [Obrazek/Dopasuj/Odwrotka. Wróć do okienka "Layers", utwórz nową warstę, nazwij ją "Chrome", umieść na pierwszym miejscu na liście i zaznacz na biało. Po wybraniu Filter/Render/Lighting Effects [Filtr/Rendering/Efekty świetlne], ustaw "Blue copy" jako "Texture channel" [Kanał tekstury], dopasuj elipsę jak na rysunku i kliknij OK.

Chromowy napis
5. Przytrzymując klawisz Ctrl, kliknij tekst. Wybierz Select/Inverse, kliknij warstwę "ChromeŢ i naciśnij klawisz Delete [Wytrzyj]. Odznacz wybrane obszary. Utwórz dwie nowe warstwy i nazwij je "Gold" [Złoty] i "Black" [Czarny]. Pierwszą umieść bezpośrednio ponad "Chrome", a drugą bezpośrednio poniżej. Wypełnij warstwę "Gold" kolorem złotym.

Chromowy napis
6. Przytrzymując klawisz Alt, kliknij linię rozdzielającą warstwę "Gold" i "ChromeŢ. Kilknij "Layer OptionsŢ [Opcje warstw] dla warstwy "Gold" i ustaw "Mode"[Tryb] na "Overlay" [Nakładkowy]. Wypełnij warstwę "Black" kolorem czarnym. Uaktywnij warstwę "Chrome" i w Image/Adjust/Curves [Obrazek/Dopasuj/Krzywe] dopasuj krzywą jak na rysunku.

Powstały w ten sposób efekt końcowy zależy od kształtu krzywej i może być rzeczywiście imponujący, warto więc poświęcić trochę czasu, aby uzyskać żądany wygląd. Często najlepsze efekty uzyskuje się właśnie drogą eksperymentu...