Cicho sza!

Program PEM-Crypt to aplikacja do zabezpieczania danych na twardym dysku lub dyskietce, w systemie Windows 95, 98 lub NT 4.0...

Program PEM-Crypt to aplikacja do zabezpieczania danych na twardym dysku lub dyskietce, w systemie Windows 95, 98 lub NT 4.0.

Działanie programu jest kilkutorowe. Integrując się z Eksploratorem Windows, umożliwia łatwe zabezpieczanie i odbezpieczanie wskazanych zbiorów i folderów. Możliwe jest automatyczne szyfrowanie i deszyfrowanie określonych danych przy zamykaniu i uruchamianiu systemu. Można też uruchomić program, i korzystając ze standardowego interfejsu, wskazać zbiory, które chcemy zabezpieczyć.

Cicho sza!
Od momentu zainstalowania aplikacji menu kontekstowe, dostępne przy wskazywaniu plików lub folderów, rozszerza się o dodatkową opcję Szyfrowanie. Wybranie opcji powoduje wyświetlenie zapytania o hasło. Wprowadzenie hasła (co najmniej 5 znaków) zatwierdzamy przyciskiem OK. Plik nie może już być odczytany przez osobę niepowołaną.

Aby odszyfrować, wskazujemy zabezpieczony folder lub zbiór i z menu podręcznego wybieramy Deszyfruj. Oprócz ręcznego lub automatycznego mechanizmu szyfrowania dostępne są także narzędzia do awaryjnego odzyskiwania zabezpieczonych informacji.

Dzięki zaszytym w PEM-Crypt możliwościom łatwo jest podzielić prywatny klucz do odczytu informacji na kilka części i określić, ile z nich niezbędnych jest do odtworzenia całości. W ten sposób w sytuacji, kiedy klucz podzielony jest na kilka elementów, utrata jednego lub dwóch z nich nie uniemożliwia dostania się do potrzebnych danych. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zapisu i wczytywania hasła z dyskietki włożonej do napędu. Dzięki temu, szyfrując dane, nie musimy każdorazowo wprowadzać go z klawiatury.

PEM-Crypt oferuje swoim użytkownikom stosunkowo wysoki stopień bezpieczeństwa. Zaimplementowano w nim algorytmy RC5 i potrójny DES o długościach klucza 3x56 bitów (3DES) i 128 bitów (RC5).