Cięcia budżetowe dają nowe życie projektom zarządzania IT

Według badań przeprowadzonych przez IBM, w czasach ekonomicznej niepewności zarządzanie usługami IT zajmuje czołową pozycje w budżetach.

Niepewność ekonomiczna zmusiła wielu szefów IT do cięcia wydatków na nowe technologie w roku 2008 i na początku br., ale jednocześnie konieczność redukcji kosztów wyzwala nowe zainteresowanie projektami ulepszającymi zarządzanie usługami i procesami IT.

IBM przeprowadziła w grudniu 2008 r. i w styczniu br. badania wśród decydentów z 421 organizacji, których celem było pokazanie wpływu kryzysu ekonomicznego na budżety IT. Ponad 68 proc. badanych potwierdziło, iż ekonomika jest problemem numer jeden w priorytetach inwestycyjnych IT. Aż 85 proc. respondentów potwierdziło brak wzrostu budżetów IT, a 10 proc. istotne ich obniżenie.

Z badań wynika także, że 75 proc. respondentów kontynuuje lub rozpoczyna projekty zawiązane z poprawą efektywności i redukcją kosztów działalności biznesowej. Kolejne 76 proc. respondentów potwierdza to samo o projektach zwiększających wydajność pracowników. Około 72 proc. skupia swoje wysiłki na inwestycjach IT, które ulepszają dostęp do informacji o klientach, podczas gdy 63 proc. pracuje nad projektami mającymi zwiększyć napływ klientów i ich lojalność.

IBM przeprowadziła także badania, których celem było ujawnienie, jakie priorytety wśród decydentów IT mają systemy bezpieczeństwa i zarządzania systemami i usługami IT. Według wyników badań 65 proc. zamierza kontynuować, rozwijać lub inicjować nowe projekty związane z bezpieczeństwem, a 64 proc. projekty zarządzania systemami i usługami IT.