Ciemnia w Sieci

Hewlett Packard i Apple zaiwestowały w Ofoto, fotograficzny serwis online przeznaczony dla indywidualnych użytkowników.

Fotograficzny serwis internetowy Ofoto oferuje swoim klientom możliwość archiwizacji zbiorów cyfrowych fotografii oraz edycji i druku nadesłanych materiałów. Do głównych inwestorów, którzy przeznaczyli 41 mln USD na rozwój witryny www.ofoto.com należą firmy Hewlett-Packard i Apple, a do pozostałych zainteresowanych serwisem, firmy Rosewood Venture Group, Benchmark Capital, Index Ventures i Barksdale Group.

Oferowanie komputerowych usług 'dla całej rodziny' (jak tworzenie cyfrowego albumu) jest częścią długofalowej strategii Apple polegającej na uczynieniu z Macintosha centrum komunikacyjnego każdego przyszłego 'usieciowionego gospodarstwa domowego' (wired household), co jest zbieżne z wizją CoolTown realizowaną przez fantastów z Hewlett-Packard, a zakładającą 'zlanie' Internetu, komputerów, technologii bezprzewodowej i czynności życia codziennego w jedną cyfrową rzeczywistość.

www.ofoto.com

www.apple.com

www.hp.com


Zobacz również