Ciepły beż

Fed opublikował raport o stanie amerykańskiej gospodarki, tzw. Beżową księgę. Według raportu 11 z 12 regionów USA przeżywa w ostatnich miesiącach wzrost gospodarczy.

Analitycy Fed, którzy zebrali doniesienia i raporty ze wszystkich branż i sektorów dzielą USA na 12 regionów (pokrywające się z dystryktami, za które odpowiadają poszczególne banki Fed): Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco. Jak stwierdzają autorzy Beżowej księgi, "ogólnie rysuje się obraz stałego wzrostu gospodarczego". W 11 z 12 regionów przeważają pozytywne trendy gospodarcze.

Sektor sprzedaży detalicznej krzepł albo "rósł" w 5 regionach, a słabł w czterech. W całych Stanach Zjednoczonych obserwowana jest natomiast poprawa sytuacji w zatrudnieniu. Rośnie presja cenowa, szczególnie w przypadku energii i materiałów przemysłowych. Część firm przenosi wzrost kosztów na swoich klientów biznesowych, ale ci na razie wytrzymują wyższe ceny. W większości regionów dobrze przedstawia się sytuacja sektora wytwórczego, poza Cleveland, Richmond i San Francisco. Dodatkowo, w niektórych regionach, spodziewane są rekordowe plony.

Niezależnie, Instytut Zarządzania Podażą (ISM) poinformował o poprawie w sektorze wytwórczym (wzrost indeksu ISM z 57,8 do 56,8 pkt), a Departament Handlu o wzroście dochodów osobistych w październiku o 0,6% przy wzroście wydatków konsumenckich o 0,7%.


Zobacz również