Cisco przejmuje Dział Sprzętu Sieciowego IBM-a.

Firma Cisco zawarła umowę o przejęciu praw do własności intelektualnej Działu Sprzętu Sieciowego IBM (IBM NHD - Networking Hardware Division).

Obie firmy podpisały umowę, na mocy której Cisco przejęło prawa do własności intelektualnej Działu Sprzętu Sieciowego IBM (IBM NHD - Networking Hardware Division). Cisco przejmuje prawa do wszystkich patentów i technologii związanych z routingiem i przełączaniem w sieci, IBM natomiast zobowiązał się do zaprzestania produkcji większości sprzętu sieciowego, z wyjątkiem produktów SNA, Token Ring i kart Ethernet.

IBM rozszerzy obecną globalną współpracę z Cisco jako integrator, będzie więc sprzedawał i wspierał m.in. produkty Cisco w ramach realizowanych przez siebie systemów informatycznych. Obie firmy wspólnie opracują schematy migracji istniejących instalacji SNA do środowiska IP z wykorzystaniem produktów Cisco Systems, zorganizują wspólne laboratorium testowe, w którym będą testowane produkty obu firm pod kątem wzajemnej zgodności.

Zmienią się także stosunki między Cisco a IBM w Polsce. Zasady współpracy zostaną przygotowane w terminie późniejszym.