Ciut nowszy, ciut lepszy...

Firma Adobe Systems, doskonaląc Photoshopa, uaktualniła wersję 5.02, poprawiając kilka istotnych elementów.

Firma Adobe Systems, doskonaląc Photoshopa, uaktualniła wersję 5.02, poprawiając kilka istotnych elementów.

Pojawienie się w połowie ubiegłego roku wersji 5 programu Adobe Photoshop nie bez powodu wywołało sporą sensację. Dużo nowych funkcji i zastosowanie rewolucyjnych rozwiązań spowodowały, że Photoshop 5 uznany został za program niezbędny dla osób zawodowo zajmujących się grafiką komputerową jak i wymagających użytkowników-amatorów. Producent, firma Adobe Systems, doskonaląc produkt, uaktualniła wersję 5.02, poprawiając kilka istotnych elementów.

Ciut nowszy, ciut lepszy...
Teraz Photoshop jest wydajnym, uniwersalnym, wyjątkowym wręcz narzędziem graficznym.

Najbardziej godną pochwały funkcją nowego Photoshopa jest obecność palety History, która znacznie rozszerza zakres edycji. Dzięki niej możliwe jest zachowanie 20 (wartość domyślna) faz obróbki obrazu. Podobnie jak polecenie Undo, które, niestety, jest wciąż jednopoziomowe, paleta History umożliwia powrót do wcześniejszej fazy przetwarzania z tą jednak różnicą, że pozwala wybrać dowolny spośród wcześniej zapamiętanych. Co więcej, w włączonej opcji "Allow Non-Linear History" potrafi usunąć również dowolny efekt edytowanego obrazu, który zastosowano w dowolnym momencie. Trzeba jednak pamiętać, że najstarsze pozycje na palecie History są usuwane automatycznie, bez żadnych konsultacji z użytkownikiem, co może niemile zaskoczyć. Rekompensatą jest inna funkcja, eleganckie rozwiązanie wspomagające paletę History, w postaci histerezy Snapshot, zapisującej wybrany stan obrazu i pamiętającej go aż do chwili zakończenia pracy nad dokumentem.

Ogromnym udogodnieniem jest wprowadzenie specjalnej warstwy tekstowej. Dzięki niej, wpisywane z klawiatury ciągi znaków nie są od razu renderowane,(przetwarzane na postać mapy bitowej),lecz przechowywane w postaci, która umożliwia ich edycję. Czasami trzeba z tych możliwości wprowadzania poprawek zrezygnować, gdyż większość narzędzi malarskich stanie się dostępna dopiero po wybraniu opcji "Render Layer". Zanim to nastąpi, można dowoli eksperymentować z różnymi parametrami tekstu, modyfikując m.in. leading (odstęp między liniami), kerning (odstęp między znakami) czy tracking (styl pisma "rozstrzelonegoÓ).

Nowością wersji 5 są ponadto automatyczne efekty warstwowe (layer effects). Warstwa, której je przypisano, przechowuje tylko tę informację i nie zostaje zmodyfikowana. Takie podejście pozwala edytować obraz źródłowy i w czasie rzeczywistym obserwować wyniki zastosowania do niego zestawu efektów. Opcja ta okaże się szczególnie użyteczna w zastosowaniu do warstw tekstowych (type layers). Pozwala łatwo tworzyć (dodawać) cienie (łącznie z ustalaniem źródła światła), nadawać grubość, połysk, uwydatniać kontury itp.

Grupa funkcji zaznaczania obszarów została rozszerzona o opcję Reselect, która wybiera obszar oznakowany jako ostatni podczas bieżącej sesji pracy z programem. Ponadto dodano możliwość dokonywania przekształceń płaskich, tj. obrotu, skalowania oraz zmiany kształtu ścieżek (wektorowych obiektów opisujących fragmenty obrazu) i konturów zaznaczonych obszarów.

Do precyzyjnego ich wybierania dobre jest doskonałe narzędzie o nazwie "Magnetic lasso", które na podstawie różnic w jaskrawości sąsiadujących punktów ustala najbardziej naturalny kształt zaznaczonego obszaru. Dwa narzędzia uzupełniające, "Magnetic pen" i "Freeform pen" tworzą (zamykają) obwiednią obszaru, wzorując się na ręcznie narysowanej krzywej.

Duży nacisk położono na zarządzanie kolorem. Photoshop 5 obsługuje standard profili koloru zgodnych z ICC (International Color Consortium), określających przestrzeń kolorów, które można wykorzystać na ekranie i w druku. Jak wiadomo, wiecznym już problemem jest to, że zakres kolorów tworzonych ze składowych RGB różni się od CMYK. Profile ICC dbają więc, aby podczas całego procesu przygotowywania materiałów kolory były ujednolicone i najbardziej zbliżone do rzeczywistych.

Wśród funkcji obsługi koloru znajdują się "Color samplers", czyli niezależne obiekty (maks.4), które po umieszczeniu na rysunku podają informację o składowych koloru w danym punkcie. Na uwagę zasługuje też zupełnie nowy "Channel Mixer", za pomocą którego można mieszać fragmenty poszczególnych kanałów kolorów, by uzyskać wysokiej jakości obrazy w skali szarości, efekt starych fotografii (sepia) lub innych rysunków zdecydowanie przebarwionych w kierunku wybranej składowej. Aby tę wysoką jakość utrzymać także po zapisaniu pliku na dysk, wprowadzono 16-bitowe kanały kolorów, co spowodowało, że Photoshop 5 czyta i zapisuje 48-bitowe pliki RGB oraz 64-bitowe pliki CMYK.

Popularne w programach edycji wideo trójwymiarowe filtry stosowane do obiektów płaskich dotarły także tutaj i potrafią mapować fragmenty obrazu na bryły prostopadłe, sferyczne oraz cylindry, co daje złudzenie obracania płaszczyzny w przestrzeni.

Efektywność pracy z programem zwiększono modną metodą, pomocą kreatorów/asystentów oraz grupowaniem wieloetapowych operacji (Actions). Natomiast wszystkie pozostałe nowości: usprawnienie GUI, rozszerzone zarządzanie przestrzenią plików tymczasowych, uwspólnienie formatów importu, m.in. z Adobe Illustrator 8, importowanie plików PDF, zapis formatu DCS 2.0 (Desktop Color Separations) i współpraca z drukarkami wykorzystującymi język PostScript Level 3 wydłużają bardzo już obszerną listę zalet tego świetnego programu. Przekonajmy się o nich sami, czytając zamieszczony dalej "Kącik Photoshopa", w którym pokazujemy, jak prosto można stworzyć efektowny, chromowy napis reklamowy.