Co czytają menedżerowie

Niemal połowa europejskich menedżerów czerpie wiedzę na temat najświeższych wiadomości ekonomicznych z prasy drukowanej.

Jak wynika z badania UPS Europe Business Monitor, dla 49% przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej z Europy, gazeta codzienna jest podstawowym źródłem informacji o gospodarce. Dzienniki najchętniej czytają Włosi (69%) i Niemcy (62%). Znacznie rzadziej czynią to Brytyjczycy (35%) i Belgowie (37%).

Na stronach internetowych wiadomości szuka jedna czwarta ankietowanych menedżerów. Najczęściej z serwisów on-line korzystają Brytyjczycy (31%), a najrzadziej Włosi (18%). Francuscy przedstawiciele kadry zarządzającej wiedzę o gospodarce chętnie czerpią z tygodników i miesięczników ekonomicznych (18%), zaś belgijscy polegają na tym, co usłyszą od swoich kolegów z branży (10%).

Zobacz również:

Dyrektorzy coraz częściej interesują się blogami internetowymi. Wie o nich, choć nie czytuje, aż 42%, natomiast 37% nigdy o blogach nie słyszało. Ta forma wypowiedzi cieszy się największą popularnością wśród menedżerów włoskich hiszpańskich i francuskich - słyszała o niej znakomita większość, a odpowiednio 26%, 25% i 15% czyta obserwuje lub pisze blogi.

Co trzeci ankietowany menedżer przeczytał w ubiegłym roku ponad 10 książek.

Badanie miało również określić postawę europejskich menedżerów wobec zwiększania liczby kobiet w zarządzie. Większość (65%) wprowadza więcej ruchomych godzin pracy, aby móc otworzyć drogę do zarządu kobietom. Najbardziej przyjazne płci pięknej są zarządy brytyjskie i niemieckie. Jedna trzecie europejskich menedżerów twierdzi, że wdraża w swoich przedsiębiorstwach politykę promocji i awansu kobiet.

Co trzeci europejski dyrektor oferuje swoim pracownicom ponowne szkolenia po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Najczęściej dzieje się tak w Wielkiej Brytanii (48%) i w Hiszpanii (45%), najrzadziej w Holandii (11%) i w Belgii (13%). Część europejskich firm w ramach polityki wspierającej awanse kobiet zapewnia finansowe wsparcie w opiece nad dziećmi i ich edukacji, organizację w pracy dziennej opieki nad dzieckiem.

Analiza została przygotowana przez firmę badawczą TNS, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród niemal 1,5 tys. liderów biznesu z 15 tys. największych europejskich firm z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.