Co jest nielegalne?

Na wokandę powraca sprawa kalifornijska, w której DVD Copy Control Assosiation domaga się rewizji wyroku, dotyczącego możliwości publikacji kodu DeCSS w Internecie.

Informowaliśmy już o sprawie DVD Copy Control Assosiation vs Andrew Bunner. Dotyczy ona publikacji na stronach WWW pozwanego kodu DeCSS. Sąd apelacyjny zniósł wyrok zakazujący takowej publikacji. Zakończona sprawa w Nowym Jorku daje nową interpretację, która powoduje, że DVD CCA domaga się rewizji w tej sprawie. Sąd kalifornijski stwierdził bowiem, że publikację DeCSS chroni prawo do wolności wypowiedzi. Obecnie DVD CCA wniosło petycję, pragnąc udowodnić, że kod jest tajemnicą handlową, a nie wypowiedzią, którą chroni Pierwsza Poprawka do Konstytucji. Wygląda na to, że sprawa będzie miała ciąg dalszy.

Zobacz również:

  • Jak odtwarzać DVD na Windows 10 i Windows 11?
  • Użytkowniku MacBooka! Sprawdź, czy otrzymasz aktualizację do najnowszej wersji macOS